Tanszéki kutatás, 2021 tavasz

Hirdetmény letölthető itt!

Tanszéki kutatás

Doktori műhely

2021 tavasz

A tárgy célja a tanszéken folyó, elsősorban a doktori (DLA-) képzés szintjén megjelenő mindenkori aktuális kutatások megismertetése a hallgatókkal, bevonásuk az egyes doktoranduszok kutatásaiba, felkeltve érdeklődésüket az építészet elméleti megközelítéseinek irányában. A félév során – egy rövid kutatásmódszertani bevezető után – a tanszéken folyó kutatásokat ismertetésére kerül sor, a tanszék doktoranduszai és témavezetői előadásában, melyeket a témákhoz köthető épületbejárások, kirándulások, filmvetítések, beszélgetések egészítenek ki. A tárgy hallgatói valamelyik kutatáshoz csatlakozva kapnak feladatot, amely lehet prezentáció megtartása, szakirodalom feldolgozása vagy rövid tanulmány megírása. Az órák időpontja csütörtökönként 17:15-19:00 között.

Várható témák:

VIDÉK (FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ)

Székelyföldi mezőgazdasági épületek jövője

A vidék újrahasznosítása

A falusi közösségi házak térszerkezeti változásai

Erdélyi tájak (át)alakulása

 

TERVEZÉSI STRATÉGIÁK (INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK STÚDIÓ)

A tér felszabadítása

Az épületek utóéletét programozó stratégiák a kortárs építészetben

A későmodern épületek mai korra vagy jövőre vonatkozó tartalékai

Algoritmus mint archetípus

Esendő Építészet

Építő párbeszéd

A téri memória szerepe az építészetben

Részletképzések oktatása a BME és a zürichi ETH egyetemeken

 

KORLENYOMAT (EMLÉKEZET ÉS ÉPÍTÉSZET STÚDIÓ)

Mesterséges hullám-ár-terek objektumai

Kultúrparkok Magyarországon

A Valparaíso Iskola és annak hatása a kortárs chilei építészetre

Transzkulturális építészet

 

Ízelítőül a DLA-kötetek kivonatai itt, itt, itt és itt érhetőek el!

Szeretettel várjuk a kurzus iránt érdeklődőket!

 

A kurzuson résztvevő doktoranduszok:

Bedecs-Varga Éva, Bognár Melinda, Deichler Tímea, Fülöp Csenge, Gyökér András, Kovács Károly, Kőhalmy Nóra, Major Zoltán, Nagy Mercédesz, Ostoróczky Nóra, Palicz Kata, Ritter Dániel, Rose Balázs, Sámson Kinga, Szilágyi Norbert, Váncza Márk

 

Szabó Levente DLA

tárgyfelelős, egyetemi tanár