Szinapszis Műhely 2019

Szinapszis: idegsejtek kapcsoló- dási, találkozási pontja.

Egy hely és alkalom, hogy találkozzunk, találjunk érdekes dolgokat, beszélgessünk, vagy másokat hall- gassunk meg. Témáink az építészet határterületei, minden / bármi ami érdekes lehet. A forma kötetlen.

A Numen/For Use névre hallgató kollektív design csopor- tosulás Inside című alkotása fizikai létében és elvont tartalmában is jó illusztrációja az elképzelése- inknek. A szabadon formált, fóliából szőtt szokatlan belső tér felfedezése nyitottságot és kíváncsiságot vár el, új ismereteket és kapcsolatokat kínál.

A K277 2019. ferbruártól a közép tanszéki komplexesek műhelyévé alakult, ehhez kapcsolódóan bárki számára nyitott alkalmakat szervezünk.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel!