Szabó Levente egyetemi tanári kinevezése

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára a köztársasági elnök Szabó Leventét, tanszékünk oktatóját 2019. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezte!
Ugyancsak egyetemi tanári kinevezést kapott Vasáros Zsolt tanár úr, az ipartanszék vezetője. Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk!