SUSTAINABLE

SUSTAINABLE

FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ (Sustainable communities studio)

Krizsó Bernadett: Szociális lakások társasháza (diplomaterv)

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül a FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ a legkülönfélébb közösségek igényeinek leginkább megfelelő, fenntartható modellekkel foglalkozik, mind az építész lehetséges szerepvállalása, mind a konkrét építészeti megoldások tekintetében. Felelősségünk, hogy olyan közösségi projektek szülessenek, azok tervezési, építészeti sajátszerűségeit kutassuk és oktassuk, amelyek a különféle – hátrányos helyzetű vagy éppen más, civil alapon szerveződő – közösségek társadalmi jelenlétét, fenntarthatóságát segítik. A szociálisan érzékeny, szolidáris megközelítést jól jellemzi, hogy a tervezés közösségi párbeszédből indul ki, a közösség életéből szorosan következik. Az effajta építészetben kiemelkedően fontos a közösség igényeinek, azok megismerésének és a proaktív, kezdeményező építész-habitusnak a jelentősége.

A stúdió konzulensei elsősorban: Fazekas Katalin DLA egyetemi tanársegéd, Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus, Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus, Major György DLA egyetemi docens