Rólunk

Köszöntés

A Középülettervezési Tanszék megalakulása óta a magyarországi építészképzés elismert szellemi műhelye. A sikeres működés alapját mindenkor a hiteles alkotói munka, az annak révén megszerzett tudás, az új felismerések másokkal való megosztásának igénye, készsége jelentette és jelenti ma is. Ebben a bizalmi alapon működő, konstruktív mester-tanítvány viszony által meghatározott légkörben építész generációk nevelkedtek, melyek tagjai közül számosan a kortárs magyar építészet meghatározó személyiségeivé, iskolateremtő egyéniségeivé váltak. A folyamat nem szakadt meg, munkatársaink és diákjaink eredményei erről tanúskodnak.

A tanszéken az építészetről folyó párbeszédet ma is a gyakorlati és elméleti ismeretek együttes jelenléte,  csoportmunka és személyes hangvétel jellemzi. Munkamódszerünk nyitottságon, széleskörű együttműködésen és az alkotói szabadság tiszteletben tartásán alapul. Szükségét érezzük ennek a szabad megközelítésnek, mert saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy manapság valami egészen új formálódik a világban és ebben a helyzetben az építészet és a vele együttműködő tudományterületek képviselőinek soha nem tapasztalt új, közös feladata van. Fel kell ismernünk, hogy a jelen kihívásainak kezelésére a klasszikus értelemben vett építészeti és mérnöki műveltség ma már önmagában nem elegendő, mi több, az ebből táplálkozó válaszok rutin-szerűségükkel gyakran inkább elfedik, semmint megvilágítják a valóságos kérdéseket. A megoldást  a mérnöki tudás, a művészi érzéken alapuló műépítészet és a józan ész szabályai szerint működő vernakuláris építészet közötti érdemi kapcsolódásban keressük.

Meggyőződésünk, hogy az új helyzet megértéséhez az építészetet a kultúra tágabb összefüggéseiben kell értelmeznünk, mert enélkül nem hogy a helyes válaszig, de még a helyes kérdésfeltevésig, a lényegi sajátosságok felismeréséig sem jutunk el. Mindez az alkotó munkában és a képzésben egyaránt komoly következményekkel jár. Az építészet közösségi aspektusait szem előtt tartó, az arányosság és helyénvalóság szempontjait kiemelő párbeszédre van szükség. Az idén hetven éves KÖZÉP tanszék munkatársai és hallgatói ezt a párbeszédet kívánják a maguk lehetőségeivel alakítani.

Budapest, 2016.09.15.

Balázs Mihály DLA
tanszékvezető egyetemi tanár