RKK 2_ 2018/19. tavasz

Részletképzés és kompozíció 2. BMEEPKO0896
A Középülettervezési tanszék 2019-es aktuális hívószava a természet és építészet.

A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez, illetve a hallgatók aktuális tervezési feladataihoz kapcsolódik.
Célja a tervezési feladat segítése: elemezzük, modellezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.

Ebben a félévben a koncepcióalkotást támogatjuk. Nem közvetlenül! A természet és építészet hívószó mentén azt a korszakot vizsgáljuk, mely talán az utolsóként fordult átfogóan a kultúra széles területén a természet felé. Ez a felvilágosodás kora. Azóta jelentősen megváltozott viszonyunk a természettel. Ha vizsgáljuk, hogy mi is változott, akkor megállapítható, hogy nem a természet – hanem mi magunk. Ha pedig önmagunkat figyeljük, akkor talán felismerhető, hogy a kultúrához való viszonyunk változott.Faggassuk hát a 18. század kultúráját. Az az ismeret, amely ebből a kutatásból származhat, befolyásolhatja döntéseinket. Másképp fogunk gondolkodni, más, talán természetesebb reakcióink lesznek, más szabályok mentén szerkesztünk, másképp illesztjük a használat és a formálás szempontjait.

A komplex feladatok dégi helyszínt, vagy a Füvészkertet választó hallgatóin felül ez a párbeszéd mindenki számára tanulságos lehet. Ezt a meghívottak személye már önmagában garantálhatja: Várkonyi Gábor, történész (ELTE), Dávid Ferenc művészettörténész (MTA) Pazár Béla építész (MTA, BME), Radványi György építész (BME) és más művészeti ágak képviselői! Olyan párbeszéd részesei lehetünk, mely közelebb visz bennünket a kor gondolkodó­inak, művészeinek, megbízóinak, tudósainak, mecénásainak világához.

Karácsony Tamás DLA, tárgyfelelős