Részletképzés és kompozíció 1., 2021-2022 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Lépcsőzés

A kurzus 2021-es tanév őszi félévét a korábbi években már korábban meghirdetett alapvetések szerint szervezzük. 

 A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a Komplex tervezéshez kapcsolódik.

Célja a komplex feladat segítése: elemezzük, modellezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.

A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.  

Az őszi félév, ellentétben a most záródó szemeszter színes, magazinszerű, sok témát felvető jellegével, egyetlen témára összpontosít: a lépcsőre. A lépcső természetes, esszenciális eleme az épületnek. Minden, amit az épület tud, amit magába integrált, azt a lépcsőnek is tudnia kell. Ebből következik, hogy karakterük, atmoszférájuk rokon, azonos jellegű. Ezzel az elvárással közelítünk a félévben vizsgált lépcsőkhöz – és egyben saját tervezési feladataink lépcsőihez is.  

És nem feledkezünk meg a díszítésről sem – hiszen a divat, igaz épületenként eltérő mértékben, de része az építészetnek, így a lépcső is magán hordozza ezeket a jegyeket. 

A félév végi egyéni feladat saját lépcsőnk elemzése, párba állítása ismert, már megépült lépcsőkkel.  

A kurzus során meghívott vendégek, előadások és épületlátogatások segítenek számos példán keresztül a témával való élményszerű kapcsolat kialakulásában.  

A kurzussal kapcsolatos tájékoztatóra – valamennyi őszi tárgyunkkal közösen – május 27-én du. 5-kor kerül sor az erre a célra létrehozott TEAMS-csoportban (KÖZÉP 2021 ŐSZ, Teams kód: mu5d2g6), és ide tesszük fel az egyes tárgyakról szóló részletesebb előzetes programokat, anyagokat is! 

Szeretettel várjunk a kurzus iránt érdeklődőket! 

2021. május

Karácsony Tamás DLA  egyetemi docens, tárgyfelelős

Kern Orsolya  meghívott oktató