RKK, 2017 ősz

RÖVID TEMATIKA: A Részletképzés és kompozíció tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez, illetve a hallgatók aktuális tervezési feladataihoz kapcsolódik.

Célja a tervezési feladat segítése: elemezzük, modellezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.

A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Történeti és kortárs példákon keresztül vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotásokat elemzünk, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája, ahol érthetővé válhat a nyugodt, hiteles megjelenés, a természetes jelenlét.

Célunk egyúttal a megismerés folyamatának segítése. A megismerésé, melyet Nagy Gyögy DLA értekezésében az alábbiak szerint értelmez:

a megismerés célja a valóság minél pontosabb és mélyebb megragadása során feltérképezett láthatatlan struktúrák építészeti művé alakítása. A megismerés kétirányú. Egyrészt a tapasztalható – érzékelhető – környezet minél pontosabb megértése, másrészt az ezzel párhuzamosan létező nem látható régiókban húzódó erővonalak feltérképezése. A két megismerési sík átfedéséből alakítható az építészeti tényállás gondolati alapja.

A félévben a díszítés kérdéskörét is beemeljük kutatásain körébe. Történeti és kortárs példákat vizsgálva keressük saját terveinkben a díszítés lehetséges felületeit, természetes megjelenési formáit.
Kutatásainkat összegző tanulmány megírásával és annak közös „konferencia napon” való bemutatásával zárjuk. A tanulmány a féléves terv építészeti leírásának részeként íródik.

2017.06.10. Kern Orsolya / Karácsony Tamás