RKK 2. 2017/18_2


Lépcsők

A Részletképzés és kompozíció tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Célja a komplex feladat segítése: elemezzük, modellezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.
A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is
szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotóelemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.

A tavaszi félév, ellentétben a most záródó szemeszter színes, magazinszerű, sok témát felvető jellegével, egyetlen témára összpontosít: a lépcsőre. A lépcső természetes, esszenciális eleme az épületnek. Minden, amit az épület tud, amit magába integrált, azt a
lépcsőnek is tudnia kell. Ebből következik, hogy karakterük, atmoszférájuk rokon, azonos jellegű. Ezzel az elvárással közelítünk a félévben vizsgált lépcsőkhöz – és egyben saját tervezési feladataink lépcsőihez is. A félév végi egyéni feladat saját lépcsőnk elemzése, párba állítása ismert, már megépült lépcsőkkel.

a tárgy oktatói
Karácsony Tamás DLA, Kern Orsolya

időpont
szerdánként 16:15-18:00

tárgykód: BMEEPKO0896

tematika (pdf)