Részletképzés és kompozíció_2018/19_ősz

„Ajtók”

A kurzus 2018-as tanév őszi félévét a már korábban meghirdetett alapvetések szerint szervezzük:
A tárgy elsősorban az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Célja a komplex feladat segítése: elemezzük, modellezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét. A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.

Az őszi félév, ahogy az utóbbi tavaszi is, egyetlen témára összpontosít: tavasszal a lépcsővel foglalkoztunk, most az ajtó lesz a témánk. „A lépcső természetes, esszenciális eleme az épületnek. Minden, amit az épület tud, amit magába integrált, azt a lépcsőnek is tudnia kell. Ebből következik, hogy karakterük, atmoszférájuk rokon, azonos jellegű.” Ezt állítottuk tavaszi vizsgálódásunk tárgyáról, a lépcsőről. Most, az ajtóval kapcsolatban is hasonló felvetéseink vannak – kiegészülve egy, az ajtóra jellemző egyedi tulajdonsággal: az ajtó szerepe, hogy tereket válasszon el egymástól. Úgy is fogalmazhatunk – dramatizálva ezt a szerepet –, hogy univerzumokat választanak el, egyben kötnek össze. Gondoljunk például a templomajtóra. Két alapvetően eltérő világ között feszül. Átlépve a küszöböt, más hangulatok, más témák, más érzések hatnak ránk, figyelmünk, gondolataink más irányba fordulnak.
Vagy gondoljunk arra az összetett szerkezetre, ami ajtó, de egyben átmeneti tér is: a szélfogóra, mellyel gyakorta meggyűlik a bajunk. És gondolhatunk az ajtók megjelenésére is: a díszes, hangsúlyos főbejáratoktól az eltűnni vágyó tapétaajtókig. A sor végtelen.

A félév végi egyéni feladat saját ajtónk elemzése, párba állítása ismert, már megépült épületek nyílászáróival. Kiegészítésként egy hazai (elsősorban budapesti) épület egy ajtójának felmérése és a felmérési dokumentáció elkészítése a cél, vállalva a vasalatok, díszítések akár 1:1 léptékű ábrázolását! Ezzel a feladattal kettős célunk van. Egyrészt visszaemelni a tanulási folyamatba Radványi György tanár úrnak a tárgy létrehozásakor megfogalmazott szándékát: a részletekkel, a részletek tervezésével, gyártásával, kialakításával való ismerkedést. Másrészt a történeti épületek mesterien formált apró részleteinek megismerését, feltárását. Utóbbinak leghatékonyabb módja a gyártmányterv szintű ábrázolás!
Az sem rejtett cél, hogy némi készségre tegyünk szert a történeti környezetben való kortárs megfogalmazások terén.
A kurzus során meghívott vendégek, előadások és épületlátogatások segítenek számos példán keresztül a témával való élményszerű kapcsolat kialakításában.

Karácsony Tamás DLA
tárgyfelelős

meghívott oktató: Kern Orsolya

(kép forrása: https://divisare.com/projects/318204-cn10architetti-luigi-caccia-dominioni-villa-san-valerio-1957-cristalli-di-architettura#lg=1&slide=13)