Részletképzés és kompozíció, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Részletképzés és kompozíció, 2020/2021 ősz

A tárgy az építészmérnök­képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Az első félévet követően tágítjuk a kereteket: a kompozíciót a társművészetek területéről átemelt ismeretanyag gazdagíthatja, míg a részletek alakításánál a technika, a technológia szerepét járjuk körbe. Célunk a mind mélyebb megismerés: kapcsolatteremtés a kultúrát formálók és az anyagot megmunkálók táborával. Ennek szellemében az elmélet és a gyakorlat is határozottabban összezár: konkrét tervezési munka segíti modellezni az alkotói folyamatot, amely kötődik a komplex tervezési félév témaköreihez. Elmerülhetünk a megismerés folyamatában (a helyszín, a szereplők, az alkotótársak megismerésében) a kompozíciót alakító ismeretek leképezésében és a csomópontképzés gyakorlatias tételeiben (anyagválasztás, formálás, kapcsolatok)

Jelszavunk a mértéktartó innováció, mely a válságokat követő időszakok célravezető magatartása. Meghatározóvá válik azanyagi erőforrások takarékos beosztása, a tervezési programok a változó használatokhoz történő gondos igazítása, a természeti és társadalmi környezethez való viszonyunk újrafogalmazása. Szakmai életünk mindennapjait (a koncepcióalkotástól a részletképzésig)  a mértéktarásésaz innovációkell átjárja!

Ismerkedünk elődeink  gyakorlatával, Gio Ponti, Nervi, a hatvanas-hetvenes évek magyar ipari építészetének példáival.

De fontosak és tanulságosak a társművészetek reakciói is! A mostani válság idején miképp reagál a beszűkült lehetőségekre a zenész, a színész, a képzőművész és mindazok, akiknek lételeme a nyilvánosság előtti fellépés, megmutatkozás.

Így integráljuk kutatómunkánkba stúdióink kiemelt hívószavait: emlékezet, fenntarthatóság, innováció.

 

2020. május
Karácsony Tamás DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős