Részletképzés és kompozíció, 2021 tavasz

Hirdetmény letölthető itt!

MÉRTÉKTARTÓ INNOVÁCIÓ

RÉSZLETKÉPZÉS ÉS KOMPOZÍCIÓ – 2021 tavasz

A tárgy az építészmérnök­képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Célja a komplex feladat segítése: modellezzük, elemezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.

A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy­egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.

Ebben a félévben feladatunk kettős: két eltérő terület (a történeti belváros és a barnaövezetek) viszonyát, egymásra gyakorolt hatását, a szerepvállalásban érezhető különbséget, azonosságot vizsgáljuk.

Célunk a mind mélyebb megismerés: kapcsolatteremtés a történeti városrész és a gyorsan változó, a közelmúltban beépített területek között. Vizsgáljuk a történeti és a kortárs struktúrák közötti eltéréseket, hasonlóságokat – keressük bennük az összetartozást erősítő közös vonásokat.

Ezek vizsgálata ad alapot a két eltérő magatartásforma összeillesztéséhez, közös, egymást kiegészítő, egymást ellenpontozó fejlesztéséhez.

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánljuk, akik tervezési feladataik során, annak előkészítéseként a témafeltárás, a megismerés területén az átlagosnál több, mélyebb összefüggést kívánnak felfedni, akik számára ezek az ismeretek a tervezés elindításának meghatározó elemei. (akiknek: a tervezés – U.Nagy Gábor szavait idézve – nem kitalálás, hanem megismerés). A kurzus ebben kínál segítséget.

A kurzus a tanszék INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK stúdiójának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik – de minden érdeklődő számára nyitott!

 

2020. december

Karácsony Tamás DLA

egyetemi docens