Részletképzés és kompozíció 2.

Részletképzés és kompozíció 2.

VÁLASZTHATÓ
tárgyfelelős: Karácsony Tamás DLA
a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
kreditpont értéke: 2
követelmény: félévközi jegy

Részletképzés és kompozíció 2., tárgyleírás:

RÖVID TEMATIKA:

A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik.

Az első félévet követően tágítjuk a kereteket: a kompozíciót a társművészetek területéről átemelt ismeretanyag gazdagíthatja, míg a részletek alakításánál a technika, a technológia szerepét járjuk körbe. Célunk a mind mélyebb megismerés: kapcsolatteremtés a kultúrát formálók és az anyagot megmunkálók táborával.Ennek szellemében az elmélet és a gyakorlat is határozottabban összezár: konkrét tervezési munka segíti modellezni az alkotói folyamatot, amely kötődik a komplex tervezési félév témaköreihez. Elmerülhetünk a megismerés folyamatában (a helyszín, a szereplők, az alkotótársak megismerésében) a kompozíciót alakító ismeretek leképezésében és a csomópontképzés gyakorlatias tételeiben (anyagválasztás, formálás, kapcsolatok)


A korábbi évek anyagai:

2015, őszi félév /visszatekintő

Ebben a félévben – tartva az eredeti célunkat, a részlet és az átfogó kompozíció közötti összefüggés keresését – az aktualitás volt a jelszavunk. Válogatva a szakmai, illetve a szakmához közel eső kulturális ajánlatok között, több izgalmas és egyben megismételhetetlen (sőt! kihagyhatatlan!) programot is bevontunk a párbeszédbe.

Így ismerkedtünk Plečnikkel (Műcsarnok) és követve őt észak-európai kortársaival (Asplund és a magyar kapcsolatok), Reimholz Péter és Bán Ferenc munkásságával.

Kihasználtuk a Design hét kínálta lehetőségeket – műterem-látogatásokról, közvetlen beszélgetésekről tudósítottak önkéntes „megfigyelőink” (Ember design, Szilágyi Csilla, Kerékgyártó András)

Célba vettük a FUGA-t. Több izgalmas kiállítást követtünk, értelmeztünk. (pl. Akik Budapestet építették)

És részt vettek társaink a Gyík műhely szervezésében az egyetemen lebonyolított műhelymunkán is, melyet közösen is meglátogattunk és kiegészítettünk a falkép-restaurálás napi gyakorlatát ismertető beszélgetéssel (Lángi József előadása, A középkori freskófestés technikája, Cennino Cennini)

Vállalkoztunk jóval nagyobb ívű kitekintésre is: a kelet-európai építészet háború utáni időszakának kevésbé ismert, kísérletező, kapcsolatépítő (kapcsolatokra építő) megnyilvánulásainak megismerésére (Iparművészeti, Közti-Algéria)

A félév színes és gazdag programjai mellett stabil programpontunk volt a féléves tervek követése, a feladatként kiadott építész műszaki leírás összeállítására való készülődés.

Valójában a két éle elfoglaltság lépten-nyomon keresztezte egymást és kihatással voltak egymásra. (példák: Fodor Zita, Dombrovszky Zsófia, Z. Szabó Márton, Grócz Bence)

A 2015-16 / 2 félév tervezett programja hasonló: a megismerés technikáit és izgalmát szándékszik bemutatni, miközben a koncepcióalkotást, a kompozíció létrejöttét segítő, azt megfogalmazó, leképező folyamatot gyakoroljuk.

rkk 2014 kt