Részletképzés és kompozíció 1.

Részletképzés és kompozíció 1.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
tárgyfelelős: Karácsony Tamás DLA
a tárgy kimérete: heti 3 óra gyakorlat
kreditpont értéke: 3
követelmény: félévközi jegy

2021 / ősz:

2020 / ősz:

2019 / tavasz:

RÖVID TEMATIKA: A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik.

Célja a komplex feladat segítése: modellezzük, elemezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.

A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.

rkk 2014 kt