RECOLLECTIVE

RECOLLECTIVE

ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓ (Recollective architecture studio)

Breuer Anna: Vallások háza (diplomaterv, 2018)

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül az ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓ az egyéni, kollektív és kulturális emlékezet fogalmain keresztül a múlt építészeti rétegzettségével, mintázatával foglalkozik. Az építészet időbeli dimenziója a közösségi építészet kiemelt szempontja, a szűkebb vagy tágabb közösség emlékezetének, identitásának formálódása miatt is. Nem csupán az épített örökség kortárs megközelítései, az emlékművek vagy az épületek, közterek téri-időbeli rétegzettsége tartozik e stúdió fókuszába, hanem az építészeti koncepcióalkotásnak az emlékezés folyamatával való szoros kapcsolata is– mindig alkotói nézőpontból közelítve e kérdésekhez.

  • Hallgatókkal közös projektek:

Pályázat a a 17. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar kiállítására, 2019

Egy hely rétegei, a Tanszéki terv 2. badacsonyi tervei, 2018

A titkos kert, a Tanszéki terv 1. tervei a lágymányosi Dohánygyár területére, 2018

  • Kapcsolódó diplomatervek

Breuer-Lábady Anna: Vallások háza (témavezető: Szabó Levente), 2018, Hauszmann-díj, MÉK- MÉSZ diplomadíj, Piranesi Honoroube Mention, 2019 Award in the category of Student Work, FAITH & FORM

Tábi Sára: Jászberényi Termálfürdő fejlesztése (témavezető: Karácsony Tamás), 2018, Hauszmann-díj, MÉK-MÉSZ diplomadíj, Média Építészeti Díja

Starkbauer Lilla: Ózd, Árpád vezér Általános Iskola bővítése(témavezető: Klobusovszki Péter), Hauszmann-díj, 2018

  • Kapcsolódó díjazott TDK-munkák

Malkócs Krisztina Ágnes, Schoblocher Edina, Hegymegi Júlia: Tér az üveg mögött (konzulens: Klobusovszki Péter DLA, Dr. Halmos Balázs), TDK I. díj, Magyar Államkincstár I. különdíj, Építészmérnöki Kar Művészeti Különdíj 2019.

Novák Sándor, Anschau Péter: Értelmező keretek (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK I. helyezés, Rektori különdíj 2018.
OMDK II. díj 2019.

Laczka Áron, Bogáthy Zsolt: Korok lenyomata – A zsámbéki romtemplom emlékezete (konzulensek: Szabó Levente DLA, Dr. Halmos Balázs), TDK II. helyezés, OMDK I. díj 2019.

Surján Borbála, Zöldi Sára: Térszemszögek (konzulensek: Szabó Levente DLA, Dr. Halmos Balázs), TDK II. helyezés, Középülettervezési Tanszék különdíja 2018.
OMDK I. díj 2019.

Léstyán Enikő: Funkció, forma, kontextus – Adalékok Léstyán Ernő transzformátorállomásainak mai értelmezéséhez (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK I. díj 2019

Szekeres Liliána Júlia, Hauer Tamás Péter: EmlékTér (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK II. helyezés 2018., OMDK I. díj 2019.

  • Kapcsolódódoktori értekezések

Kronavetter Péter: A magyarországi téglagyárak építészeti öröksége (DLA-értekezés)

Vannay Miklós: Épületek homlokzatai, mint az építészeti koncepcióalkotás lenyomatai Herzog & De Meuron munkásságában.

Szabó Levente: Az emlékezet térbeli szépsége (habilitációs tézisfüzet)

Kronavetter Zsófia: A kert határán. Körbezárt kert mint archetípus a kortárs építészetben

Berecz Tamás: Determináció-Az építészeti mű megvalósulásának keretei A Budapest-Vizafogói Tours-i Szent Márton plébániatemplom kritikai építéstörténete

Varga Piroska: KULTÚRGYÁRAK. Felhagyott ipari épületek, mint kulturális színterek, 2018

Sajtos Gábor: Időtlen és időszerű. A hagyomány megjelenési lehetőségeinek személyes értelmezése a kortárs építészetben, 2017

  • Kapcsolódó publikációk

Levente Szabó: Modernism and Changing Historical Context. Case Study of the Former Electric Power Distributor Station of the Hungarian Electrical Grid, in sITA volume 7 (2019), pp. 189-204., ISSN: 2344-6544

Levente Szabó, New period of memorial places?: The Possibilities of Architectural thinking that form individual and collective process of remembrance, in: International Journal of Contemporary Architecture The New Arch 3:(3) pp. 17-25. (2016)

Szabó Levente: Jel a kertben: Prekoncepciók, analógiák és ráismerések a Trefort-kerti emlékmű elgondolása körül, in: Jelenkor, 2015/1, 72-82. o.

  • Főbb kapcsolódó oktatói alkotások

Régi budai Városháza rekonstrukciója és bővítése, 2018

REFORM500, installáció az 500. évfordulóra, Budapest, 2017

Veszprém, Dubniczay-palota rekonstrukciója, 2006

Paks, Deák-ház / Szeneczey kúria rekonstrukciója s bővítése, 2016

Sopron, a Várkerület revitalizációja, 2016

ELTE, a II. világháborús áldozatok emlékmű, 2014

A Móricz Zsigmond körtéri Gomba megújítása, 2014

Jézus szíve Népleányai Társasága anyaház, Budapest, 2004