Perifériák építészete

Perifériák építészete

tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA
tárgytípus: kötelezően választható
tantárgy csoport: fenntartható környezet
követelmény: félévközi jegy
tárgykód: BMEEPKO08A0
kreditpont értéke: 2

2021/22 ősz
időpont: keddenként 17:15–19:00 között
helyszín: K.210

hirdetmény
tematika

2020 őszén perifériák építészete címmel új kötelezően választható tantárgyat indítunk a fenntartható környezet című tantárgycsoportban. Az új tárgy a korábbi kultúra és építészet kurzus hagyományaira épít. Mai korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbálja összegyűjteni és értelmezni, amelyek alapvetően hatnak klasszikus értelemben vett kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre.

tárgyleírás
félév teljesítése


szakirodalom
jegyzetek
letölthető anyagok