Perifériák építészete – Tárgyleírás

Perifériák építészete – Tárgyleírás

Napjainkra a föld népessége elérte a közel 7,7 milliárd főt. Az ismert történelemben korábban soha nem tapasztalt növekedés ez, amely az elemzések alapján nem hogy nem állt meg, hanem még gyorsabb ütemben folytatódik. A népességnövekedéssel együtt jár, hogy egyre többen osztozunk a bolygónk adta véges lehetőségeken, a korábbi évszázadokban vagy évezredekben tágas világ egyre szűkösebbé válik. A csökkenő lehetőségek természetesen az élet minden területére kihatnak, ez alól az épített környezetünk és így az építészet sem kivétel. A változások talán pont itt érzékelhetők legjobban, hiszen a térfoglalás az egyik legelemibb emberi tulajdonság. A folyamatot tovább gyorsítja az éghajlatváltozás, amelynek következtében nem csak a térlehatárolás eszközei fogynak, hanem az emberi életre alkalmas terület is. Az egyes kontinenseket és országokat vizsgálva hatalmas különbségek tapasztalhatók, amelyek egyre feszítőbb egyenlőtlenségeit sűrűsödő gazdasági és társadalmi válságok jelzik. Nagy különbség van abban a tekintetben is, hogy mit érzékelünk közvetlenül vagy mit gondolunk ezekről a változásokból a „fejlett világhoz” tartozó területeken vagy azon kívül, a perifériákon élve.

Növekvő egyetértés mutatkozik abban, hogy ez a folyamat egyre kevésbé fenntartható, paradigmaváltásra van szükség. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mit is kellene tennünk. A társadalmi periférián zajló élet vizsgálata sokat segíthet a megfelelő válaszok megtalálásában, hiszen az ottani hétköznapokból sok olyan dolog hiányzik, ami máshol természetesnek tűnik. Meghívott szakemberek segítségével a fenti jelenségek hátterét járjuk körbe a félév első részében, majd olyan sikeres külföldi és hazai kezdeményezéseket vizsgálunk a félév további részében, amelyek gyökeresen máshogy közelítenek a fenti problémakörhöz.

A félév három tematikus blokkra tagolódik:
1. Globális kitekintésben vizsgáljuk környezetünk állapotát. A népességnövekedés üteme, a fokozódó környezetszennyezés és a morális értékválság jelentette problémák legfontosabb összefüggéseivel ismerkedünk.
2. A megoldáskeresés lehetséges útjait vizsgáljuk egy-egy külföldi kezdeményezés megvalósult programjának bemutatásával, elkészült épületeinek elemzésével.
3. A megoldáskeresés lehetséges útjait vizsgáljuk egy-egy hazai kezdeményezés, megvalósult programjának bemutatásával, elkészült épületeinek elemzésével.