Perifériák építészete, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Új kötelezően választható tárgy a Középülettervezési Tanszéken!

tárgykód: BMEEPKO08A0

időpont: keddenként 17:15-19:00

úszó iskola, Makoko Lagos Nigéria, Kunle´ Adeyemi

fotó: Iwan Baan

2020 őszén perifériák építészete címmel új kötelezően választható tantárgyat indítunk a fenntartható környezet című tantárgycsoportban. A tárgy keretében korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbáljuk összegyűjteni és értelmezni, melyek alapvetően hatnak kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre.

Napjainkra a föld népessége elérte a közel 7,7 milliárd főt. Az ismert történelemben korábban soha nem tapasztalt növekedés ez, amely az elemzések alapján még gyorsabb ütemben folytatódik. A népességnövekedéssel együtt jár, hogy egyre többen osztozunk a bolygónk adta véges lehetőségeken, a korábbi évszázadokban vagy évezredekben tágas világ egyre szűkösebbé válik. A folyamatot tovább gyorsítja az éghajlatváltozás, amelynek következtében nem csak a térlehatárolás eszközei fogynak, hanem az emberi életre alkalmas terület is. Az egyes kontinenseket és országokat vizsgálva hatalmas különbségek tapasztalhatók, amelyek egyre feszítőbb egyenlőtlenségeit sűrűsödő gazdasági és társadalmi válságok jelzik. Nagy különbség van abban a tekintetben is, hogy mit érzékelünk közvetlenül vagy mit gondolunk ezekről a változásokból a „fejlett világhoz” tartozó területen vagy azon kívül, a perifériákon élve.

Növekvő egyetértés mutatkozik viszont abban, hogy ez a folyamat egyre kevésbé fenntartható, paradigmaváltásra van szükség. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mit is kellene tennünk. Meghívott szakemberek (pl. klímakutató, környezetpszichológus) segítségével a fenti jelenségek hátterét járjuk körbe a félév első részében, majd olyan sikeres külföldi és hazai kezdeményezéseket vizsgálunk a félév további részében, amelyek gyökeresen máshogy közelítenek a fenti problémakörhöz.

Felvételi és portfóliós jelentkezés nincsen, az előtanulmányi követelmények teljesítését követően a tárgy szabadon felvehető.

további információ a tárgy honlapján

http://www.kozep.bme.hu/periferiak-epiteszete/

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés szándékát előzetesen jelezzék Kemes Balázsnak (kemes.b@kozep.bme.hu) tájékoztatásul.

Szeretettel várjuk a kurzus iránt érdeklődőket!

 

2020. május
Kemes Balázs DLA
egyetemi adjunktus, tárgyfelelős