Perifériák építészete, 2021-2022 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Kötelezően választható tárgy

tárgykód: BMEEPKO08A0 

időpont:keddenként 17:15-19:00 

2020 őszén perifériák építészete címmel új kötelezően választható tantárgy indult a fenntartható környezet című tantárgycsoportban. A tárgy keretében korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbáljuk összegyűjteni és értelmezni, melyek alapvetően hatnak kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre. 

Napjainkra a föld népessége elérte a közel 7,7 milliárd főt. Az ismert történelemben korábban soha nem tapasztalt növekedés ez, amely az elemzések alapján még gyorsabb ütemben folytatódik. A népességnövekedéssel együtt jár, hogy egyre többen osztozunk a bolygónk adta véges lehetőségeken, a korábbi évszázadokban vagy évezredekben tágas világ egyre szűkösebbé válik. A folyamatot tovább gyorsítja az éghajlatváltozás, amelynek következtében nem csak a térlehatárolás eszközei fogynak, hanem az emberi életre alkalmas terület is. Az egyes kontinenseket és országokat vizsgálva hatalmas különbségek tapasztalhatók, amelyek egyre feszítőbb egyenlőtlenségeit sűrűsödő gazdasági és társadalmi válságok jelzik. Nagy különbség van abban a tekintetben is, hogy mit érzékelünk közvetlenül vagy mit gondolunk ezekről a változásokból a „fejlett világhoz” tartozó területen vagy azon kívül, a perifériákon élve. 

Növekvő egyetértés mutatkozik viszont abban, hogy ez a folyamat egyre kevésbé fenntartható, paradigmaváltásra van szükség. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mit is kellene tennünk. Meghívott szakemberek (klímakutató, környezetpszichológus, szociológus és építészek) segítségével a fenti jelenségek hátterét járjuk körbe a félév első részében, majd olyan sikeres külföldi és hazai kezdeményezéseket vizsgálunk a félév további részében, amelyek gyökeresen máshogy közelítenek a fenti problémakörhöz. 

Felvételi és portfóliós jelentkezés nincsen, az előtanulmányi követelmények teljesítését követően a tárgy szabadon felvehető, további információ a tárgy honlapján:

http://www.kozep.bme.hu/periferiak-epiteszete/ 

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés szándékát előzetesen jelezzék Kemes Balázsnak (kemes.balazs@epk.bme.hu) tájékoztatásul.

A kurzussal kapcsolatos tájékoztatóra – valamennyi őszi tárgyunkkal közösen – május 27-én du. 5-kor kerül sor az erre a célra létrehozott TEAMS-csoportban (KÖZÉP 2021 ŐSZ, Teams kód: mu5d2g6), és ide tesszük fel az egyes tárgyakról szóló részletesebb előzetes programokat, anyagokat is! 

Szeretettel várjunk a kurzus iránt érdeklődőket! 

2021. május

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus, tárgyfelelős