Mű/Hely – építészeti tárgykísérletek

Mű/Hely – építészeti tárgykísérletek

VÁLASZTHATÓ
Tárgyfelelős: Bartha András Márk DLA, egyetemi adjunktus

oktatók: Fülöp Csenge, Ostoróczky Nóra
A tárgy kimérete: szerdánként 18 és 20 óra között a 277 teremben vagy online
Kreditpont értéke: 2

2021 / tavasz:

A kurzus alapvető célja az építészeti alkotómunka során használható tárgyalkotási, modellezési eszköztár ismertetése, és gyakorlatának átadása. A diákok játékos, kísérletező módon, saját kezükkel dolgozhassanak olyan anyagokkal, technikákkal melyekkel később, építészként csak közvetett módon fognak, illetve fejlesszék a modellezéshez szükséges technikai képességeiket. A kurzus során átéljék, és praxisuk során alkalmazni tudják a valós fizikai térben létrejövő modelltárgyak erős, koncepcióformáló, és jelentéssűrítő hatását.