Kultúra és építészet_2018/19_ősz

 

fotó: Torre David, Caracas, Venezuela – Iwan Baan

Kultúra és építészet 1. és 2.
2018/2019-es tanév

Tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA adjunktus
Időpont: csütörtökönként 16:15-18:00
Terem: k.299 Középülettervezési Tanszék, kisterem

Korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik azoknak a nagy lélekszámú emberi közösségeknek a problémái, amelyek mélyszegénységben, sok esetben társadalmi kirekesztettségben élnek. Helyzetüket nem választották, hanem beleszülettek, saját erőből pedig biztosan nem tudnak változtatni rajta. A jelenség majdnem minden országban megtalálható, bár létrejöttének okai és kiterjedtsége területileg erősen különböző. A hétköznapok szintjén vizsgálva az egyes közösségeket, számos hasonlóság fedezhető fel világszerte, ahogy a segítő programok célkitűzéseinek megfogalmazásában is. A sikeres kezdeményezéseket azonban minden esetben pontos megfigyelések előzték meg, hogy minél jobban kapcsolódjanak a helyben folyó élethez, így nem meglepő, hogy meglehetősen különböznek a konkrét eszközök szintjén.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mit tehetnek, mivel segíthetnek az egyes szakterületek ezen nehézségek enyhítésében, esetleg felszámolásában? Erre a kérdésre keressük a választ a tanév során. A közös gondolkodás fókusza Monor Tabán városrésze lesz, melyhez az első félévben tágabb összefüggések felől, a kultúra területéről közelítünk, majd a második félévben fokozatosan az építészeté lesz a főszerep.

plakát (pdf)
tematika, ütemterv (pdf)