Kultúra és építészet

Kultúra és építészet

VÁLASZTHATÓ
Előadók: a tematika alapján meghívott vendégek
Tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA
A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: félévközi jegy

2019/20_ősz:

félév tervezett tematikája

 

Rövid tárgyleírás:

Az építészet természetes módon reagál a világra, ebből következően a ma tapasztalható ökológiai, gazdasági és társadalmi problémákra is. Nem csoda ezért, hogy egyre többször hallani a megállapítást, miszerint az építészet szerepe átalakulóban van. Számos sikeres nemzetközi projekt érvel amellett, hogy a közösségi szemléletű beavatkozások, a kis közösségek igényeire és léptékére figyelő fejlesztések, illetve a folyamatos jelenlét fontos alternatíva lehet az előbb leírt problémák megoldásában. Az építészetnek meghatározó szerepe lehet ezekben a folyamatokban, hiszen az építés természeténél fogva mindig közös erőfeszítést igényel, az elkészült épület pedig maradandó, így rendeltetésének betöltése mellett sokáig állít emléket az őt létrehozó összefogásnak.

Tanévenként mindig egy valódi helyszín és kisközösség (lehetséges jövőbeli táborhelyszín) köré szerveződik a tárgy, hogy megfogható, értelmezhető viszonyrendszerbe kerüljenek az érintett témák. Az első félévben tágabb összefüggések felől, a kultúra területéről közelítünk valós kérdésekhez, majd a második félévben az építészet veszi át a főszerepet.

A kurzus heti rendszerességgel zajlik, alkalmanként 1,5 óra kiméretben. Az órák első részében meghívott vendégek tartanak rövid előadást (20-40 percben), amit közös beszélgetés követ az adott témakörről. A félév teljesítésének feltétele egy rövid összefoglaló jegyzet készítése.

A tárgy kódja
kultúra és építészet 1. BMEEPKO08A0
kultúra és építészet 2. BMEEPKO08A1

 

Korábbi évek

2018/19_tavasz
2018/19_ősz

2017/18_tavasz
2017/18_ősz