Kritika 2017/18_2 / a jelentkezés kiterjesztve!


kép: a 2004. március 11-i madridi terrortámadás emlékműve, Madrid, 2005-2007, tervezők: FAM Arquitectura y Urbanismo, http://www.estudiosic.es/index.php?/proyectos/monumento-a-las-victimas-del-11m/

A korábban meghirdetettekkel ellentétben a tárgyfelvétel nem kötött előjelentkezéshez, minden, a lenti téma iránt érdeklődő hallgatót szeretettel várok!

„AZ EMLÉKEZET HELYEI”
Középületek kritikai elemzése

2005-ben Marosi Bálint kollégámmal indítottuk útjára a közösségi épületek kritikai elemzésével foglalkozó választható tárgyat, amelyet 2018 februárjában hirdettük volna meg közösen 14. alkalommal. Az elmúlt bő évtized alatt a tárgyat (http://www.kozep.bme.hu/kozepuletek-kritikai-elemzese/) látogató közel ezer (!) hallgató nagyszerű munkát végzett: számos TDK- és OTDK-díjazott munka született a tárgy keretein belül írt dolgozatokból kifejlődve – és elsősorban Bálint áldozatos munkája nyomán – egy magyar kortárs építészeti gyűjtemény (http://hazai.kozep.bme.hu) és egy magyarra fordított, nemzetközi interjúkat, szövegeket összegyűjtő honlap (http://olvaso.kozep.bme.hu) jött létre az évek során.

A 2018-as kurzus alapvetően épít a megelőző évek módszertanára és célkitűzéseire, mégis, új keretek között kísérletezik. A félévben az építészet és emlékezet kapcsolatával foglalkozunk, akár az előadásokra, akár meghívott előadók alkalmaira, akár a kiadott feladatokra gondolunk. Olyan munkákra fókuszálunk, amelyek szoros kapcsolatban vannak az építészetnek – sokszor annak határterületein megjelenő – emlékezetalakító eszközeivel, lehetőségeivel és erejével. Elsősorban az emlékezet helyeit fogjuk vizsgálni, mely fogalom alatt a konkrét emlékművektől, emlékhelyektől kezdve az emlékező épületekig vagy ideiglenes projektekig terjedő skálán belül a legkülönfélébb kortárs építészeti példákat fogjuk érinteni.

Olyan jelentkezőket várok, akik:
– érdeklődnek az építészeti határterületek és azok elméleti megközelítése iránt
– érdekli őket az emlékezet fogalmának bonyolult és szépséges kapcsolatrendszere az építészettel, szeretnének az építészeti szövegek írásával, annak sajátosságaival megismerkedni, azt szemináriumi keretek között gyakorolni

A félév során felváltva fogunk előadásokat hallgatni, helyszíni bejárásokon részt venni, vendégeket fogadni a témában és saját megírt szövegeket elemezni, értékelni több alkalommal.
Bármely, a kurzussal kapcsolatos kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre.

 

Szabó Levente DLA
egyetemi docens
tárgyfelelős

tematika (pdf)