Középülettervezés 2.

Középülettervezés 2.

a hagyományos, BSc és ötéves osztatlan képzés tárgya
kötelező
A tárgy kimérete heti 6 óra gyakorlat
Kreditpont értéke 6
követelmény: félévközi jegy
Tárgyfelelős: Vannay Miklós DLA;

2019 / tavasz:

2018 / tavasz:

2017 / tavasz:

javasolt élményanyag:

RÖVID TEMATIKA: A félév során a hallgatók korrektori segédlettel megterveznek egy kisebb középületet (cca. 600–1000 m2 alapterülettel). A tervezési feladat minden esetben konkrét építési helyhez kötődik. A tervezés folyamatosságát a félévközi vázlattervek szolgálják.

A tervezési feladatokat 1:100 léptékig kell megoldani, a megoldások bírálatában azonos súllyal szerepel a telepítési koncepció, a funkcionális megoldás, a tömegalakítás-térformálás minősége és az architektúra kialakítása. A vázlattervek és a végleges tervek jellemzően szabadkézi grafikával készülhetnek, a végleges terv része a tetszőleges alapanyagú tömegmodell.


A korábbi évek beszkennelt, letölthető tervei (jpg):