Középülettervezés 1.

Középülettervezés 1.

Az osztatlan ötéves képzés és a BSc képzés közös tárgya.
Előadók:
Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Klobusovszki Péter DLA adjunktus
Szabó Levente DLA egyetemi tanár
Tárgyfelelős: Szabó Levente DLA egyetemi tanár
A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: Vizsga

2019/20_ősz

segédlet

előadások

vizsga

RÖVID TEMATIKA

Az építészetet, azon belül a középületek kiterjedt világát a kultúra szélesebb összefüggéseiből kiindulva vizsgáljuk. Az előadássorozat mindvégig két párhuzamos szálon fut. Az egyik szál a kulturális beágyazottság, a társadalmi, környezeti vonatkozások bemutatása, a másik a tervezés és az azzal kapcsolatos elméleti, gyakorlati szempontok bemutatása, sok kortárs példa felsorakoztatásával és elemzésével.

Az előadások tematikus blokkokba szerveződnek. Az első blokk alapvetéseket tárgyal. Fő témakörei az építészet mint forma / közösség és építészet /, az építészet fizikai környezete / természet, táj, város /, az építészet szellemi környezete / kultúra és építészet /. A második blokk a funkcionális program kérdéskörével foglalkozik, témakörei a terek és térrendszerek, a hasznosság, végül a középülettípusok. A harmadik blokk az építészeti eszköztárról szól. Fő témakörei a lépték / arány / ritmus, majd az anyag / szerkezet / tektonika, végül a kompozíció / forma. Az utolsó három előadás az építészeti program lehetséges elemeiről szól, érintve a tartósság és fenntarthatóság összefüggéseit, az építészeti koncepció jelentőségét, végül zárásként a szolidáris építészet témakörét.