Középületek Kritikai Elemzése, 2021 tavasz

Hirdetmény letölthető itt!

A TÉR EMLÉKEZETE

KÖZÉPÜLETEK KRITIKAI ELEMZÉSE – 2021 tavasz

A Középületek kritikai elemzése c. kötelezően választható tárgy témája 2021 tavaszán – immár harmadszorra – szerveződik „az emlékezet helyei” mottó köré. A téma általános fogalmi keretrendszerének bemutatása mellett helyet kapnak a kurzusban a témához szorosabban vagy lazábban kapcsolódó értelmezési területek is.

Mik a kortárs műemlék-értelmezések legfőbb elvi dilemmái és aktuális tendenciái itthon és másutt Európában? Milyen lehetősége van az épített térnek, és azt azt erősítő emlékműveknek az emlékezés folyamatában? Miképp jelenik meg inspirációként az emlékezet az építészet határterületein? Mitől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe? Milyen eddigi eredmények születtek a Középülettervezési Tanszék stúdiójában a témakörben?

A kurzus alkalmai három nagy blokkba rendeződnek. A bevezető előadások mellett izgalmas külsős programokat szervezünk (tervezzük többek között a 301-es parcella vagy a régi budai városháza épületének meglátogatását, valamint egy svábhegyi sétát Térey János szövegei nyomán a Hosszúlépés szervezésében), bemutatkoznak a tavalyi kurzus dolgozataiból kinőtt kimagasló TDK-munkák is (így például ez, ez, ez, ez vagy ez), majd a résztvevő hallgatók által tartott szemináriumi kiselőadásokra kerül sor.

A tárgyat mindazon hallgatóknak ajánlom, akik érdeklődnek építészet és emlékezet izgalmas problématerületei iránt, és kiemelten várom azokat, akik adott esetben TDK-dolgozat keretében is szívesen foglalkoznának később a kurzus által érintett témakörökkel.

 

A kurzus a tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET/RECOLLECTIVE ARCHITECTURE stúdiójának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, és minden érdeklődő számára nyitott!

 

2020. december

Szabó Levente DLA

tanszékvezető egyetemi tanár