Középületek kritikai elemzése 2019/2020 tavasz – választható tárgy

2005-ben Marosi Bálint kollégámmal indítottuk útjára a közösségi építészet kritikai elemzésével foglalkozó választható tárgyunkat, amelyet eddig több mint ezer hallgató látogatott: számos TDK- és OTDK-díjazott munka született a tárgy keretein belül írt dolgozatokat továbbfejlesztve, egy magyar kortárs építészeti gyűjtemény és egy magyarra fordított, interjúkat, szövegeket összegyűjtő honlap jött létre az évek során.

A Középületek kritikai elemzése c. kötelezően választható tárgy témája 2020 tavaszán a két évvel ezelőtti kurzushoz hasonlóan „az emlékezet helyei” mottó köré szerveződik. Ezúttal azonban nem csak az emlékművekkel, hanem a műemlékek kortárs megújításának különféle nemzetközi és hazai példáival, építészet és emlékezet gazdag kapcsolatrendszerével foglalkozunk.

Melyek a legkiemelkedőbb, mégis eltérő kortárs műemlék-értelmezések és rekonstrukciók Berlinben vagy éppen Budapesten? Mi zajlott és mi zajlik a Budai Várban? Mitől lehet nagyon is építészeti vonatkozása az emlékműveknek? Mitől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe, akkor is, ha akaratlagos, de akkor is, ha nem tudatos folyamatok eredménye? Hány meg hány helyen érhető mindez tetten, léptéktől, korszaktól függetlenül?

A kurzus alkalmai a hagyományos előadásoktól a hallgatók által tartott szemináriumi kiselőadásokig, a meghívott építészek, épületlátogatások témához kötődő programjaitól lehetőség szerint a Környezetépítés építészeti és téri vonatkozásai c. kurzus hallgatóival közös – bécsújhelyi kirándulásig terjed majd. Utóbbi helyszínen megtekintjük Bevk Perović szlovén építésziroda által tervezett, frissen Piranesi-díjjal kitüntetett Neue Galerie und Kasematten épületét.

A kurzus a tanszék RECOLLECTIVE ARHITECTURE stúdió- jához kapcsolódik, azonban minden olyan érdeklődőt is várunk, akik nem vesznek részt a stúdió munkájában!

Szabó Levente DLA
egyetemi tanár
tárgyfelelős

a tárgy aloldala: http://www.kozep.bme.hu/kozepuletek-kritikai-elemzese/