Köszöntés újra / Salutation again

Kedves Hallgatók!

A koronavírus járvány gyorsan és alaposan átrendezte életünket. Mindennapjainkból eltűntek a személyes kapcsolatok, egy időre elmaradnak a véletlen találkozások során kialakuló spontán beszélgetések, az előadó- és tantermek helyett virtuális térben találkozunk. Üresen állnak a műtermek, a közösségi lét keretei átalakultak, átrendeződött szinte minden, ami az együttműködés formáit illeti. Egyedül céljaink nem változtak. Továbbra is hiszünk az építészet közösségteremtő és fenntartó szerepében, a közösség erejében, de ez a szó ma mást jelent mint tegnap: az együttlét a védelem mellett veszélyforrás is lett.

A képzésre vonatkozó változások követésének legbiztosabb forrása az egyetemi és a kari honlap, minden, a tanszék működésével kapcsolatos információt pedig a tanszéki honlapon és a Moodle felületén tettük és tesszük közzé. Valamennyi tantárgyunk tematikáját és ütemtervét az új helyzethez igazítva módosítottuk, ezek a tanszéki honlapon elérhetők. Célunk az egyetemi intézkedésekkel összhangban az, hogy a képzés folytonosságát biztosítsuk, tartalmát lényegi szempontból változatlanul hagyjuk, de a munkamódszereket újragondoljuk.

Mindez természetesen mindannyiunkat ismeretlen terepre vezet, amelyen hallgatók és oktatók közösen fogjuk tesztelni és szükség szerint menet közben módosítani az oktatási és kommunikációs módszereket. Minden eddiginél fontosabb szerephez jut a hallgatók, azaz a Ti proaktivitásotok! Bármilyen kérdéssel, problémával forduljatok oktatóitokhoz, a tárgyfelelősökhöz vagy bizalommal hozzánk, közvetlenül is!

A virtuális világban sok mindent másként kell csinálnunk, mint korábban tettük. Az egyetemi lét alapeleme, az önképzés minden nehézség ellenére most ismét nyilvánvalóan fókuszba kerül. Most együtt tanulunk, és ez az érzés felemelő! Ha odafigyelünk egymásra, a nehézkesebb és töredezettebb együttműködés a jól értelmezett önállóság és felelősségvállalás örömteli terepévé válhat. Ügyeljünk arra, hogy a fizikai izoláltság ne vezessen szellemi magányhoz, hogy a már kialakult és jól működő közösségek túléljék ezt a nehéz helyzetet. Ehhez minden eddiginél nagyobb szükség van a kölcsönös figyelemre és megértésre. Új világ köszöntött ránk, köszöntsük mi is ezt az új világot egymás iránti megerősödött bizalommal!

A legfontosabb és mindenek előtt való pedig az egészség – nagyon vigyázzatok magatokra, egymásra!

Budapest, 2020. március 20.

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, tanszékvezető,
Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes
és a Középülettervezési Tanszék oktatói közössége

_

Dear Students!

Our lives are radically reorganised by coronavirus pandemic. Personal relationships are paused, like spontaneous conversations too, and we meet in virtual space instead of lecture halls and classrooms. Our studios are empty, the frameworks of community existence have been transformed, and almost all forms of cooperation have been rearranged. Our goals alone have not changed. We still believe in the community-building and sustaining role of architecture, in the power of community, but now the meaning of this word is different than yesterday: being together has become a threat, and not only protection.

The validated path for tracking changes in education is the university and faculty website. Information of our department actions is posted and published on the department’s website and on the Moodle interface. The subject and schedule of all our subjects have been adapted to the new situation and are available on the department’s website. Our aim is to ensure continuity of architectural education, preserving content substantially unchanged, but rethinking the working methods.

Of course, this area is new and unknown for all of us where students and teachers will test together and as needed, modify teaching and communication methods in action. What is more important than ever is your proactivity! If you have any questions or problems, please contact your tutors, course responsibles or directly to us!

In the virtual world, we have to do many things differently than we did before. Despite all the difficulties, self-education, a fundamental element of university life, stepped clearly forward in focus again. We are learning together now and this is inspiring! If we pay more attention to each other, the indirect and fragmented co-operation can become a challenging area of autonomy and responsibility. We have to avoid that physical isolation leads to intellectual loneliness, now the well-functioning communities can survive this difficult situation. This requires greater mutual attention and collective sensitivity than ever before. A new world entered, let us see it with increased solidarity to each other!

First and above all, save your health – take care of yourself and each other!

Hope to see you soon.

Budapest, 20 March 2020

Professor Mihály Balázs DLA Head of Department
Professor Levente Szabó DLA Deputy Head of Department
and the staff of Department of Public Building Design