Környezetépítés_ 2018/19. tavasz

A környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai, BMEEPKO0883

2019-ben a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai kurzus súlyponti témája a múzeumépítészet lesz. Ennek az az apropója, hogy több nagyszabású múzeumfejlesztési program is zajlik Magyarországon. Az egyik a székesfehérvári Szent István Múzeum új önálló épülete, mely Solium Regni címmel a Szent István-székesegyház történetét dolgozza fel a kőmaradványok bemutatásával.
A másik a Budapest Liget program, mely öt nagyszabású múzeumi beruházást tartalmaz: a Szépművészeti Múzeum Román csarnok és az Olof Palme ház rekonstrukcióját, az Új Nemzeti Galéria, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) és a Néprajzi Múzeum új épületét.
A félév során látogatást teszünk a Szépművészeti Múzeumba, ahol a felújítás műemléki, építészeti és kiállítástervezési kérdéseibe kapunk bepillantást (ép.: Schickedanz Albert, Herzog Fülöp, Mányi István). A második épületlátogatást a tavaszra elkészülő Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba (ép.: Dr. habil Vasáros Zsolt DLA) tervezzük, ahol a múzeumokat kiszolgáló háttérintézmények működését, technológiáját ismerjük meg. Két önálló szemináriumon dolgozzuk fel az Új Nemzeti Galéria (ép.: Sanaa, Bánáti és Hartvig) és az új székesfehérvári múzeum épületeit (ép.: Karácsony Tamás DLA).Többek közt arra keressük a választ, hogy milyen a múzeumépületek környezeti kapcsolatrendszere, mennyiben tér el a többi középülettől? Milyen szerepet töltenek be a múzeumok a kulturális, a társadalmi, és a politikai térben? Ezek a szerepek hogyan változtak a múzeum intézményének megszületése óta eltelt időben, és milyen téri következménnyel jártak az épület tereire nézve?
A félév elfogadásának feltétele: vizsga vagy a múzeumépítészet témájához kapcsolódó egyeztetett tárgyú dolgozat elkészítése vagy a tanszék kortárs középület gyűjteményének fejlesztése.

Előadók:
Kaszás Károly DLA, Dudics Krisztián DLA, Karácsony Tamás DLA, Dr. habil Vasáros Zsolt DLA,
Wehner Ágnes, Mányi István, Bognár Melinda, Klobusovszki Péter DLA

Budapest, 2018.12.12.
Klobusovszki Péter DLA
egyetemi adjunktus, tárgyfelelős