Komplex tervezés 2021 tavasz, jelentkezés

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c. különféle – az osztatlan képzés tervezői és műszaki szakirányos, illetve az MSc-képzés hallgatói számára – meghirdetett kurzusaira a jelentkezést két lépésben várjuk:

1. Az alábbi google form kitöltésével és max. 5 MB méretű, lehetőleg 10 oldalnál nem hosszabb, a legkedvesebb munkákat tartalmazó portfólió e-mailen történő megküldésével egyidejűleg Fejérdy Péter (fejerdy.p@kozep.bme.hu) és Szabó Levente (szabo.l@kozep.bme.hu) részére, legkésőbb január 8-ig. Az alábbi kérdőíven a tanszéki oktatók közül hármat jelölhettek meg.

2. Rövid online beszélgetésen való részvétellel a form-on keresztül választott oktatókkal és időpontokban, amely során a portfóliót is bemutathatjátok. Az egy-egy beszélgetéshez tartozó csoportos online hívásokat az oktatók indítják, és a google formban megadott címek alapján e-mailben hívják meg a hívásokba az érdeklődő hallgatókat legkésőbb az időpont előtti napon.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktust vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanárt!

(A form-ban kért adatokat kizárólag a komplex jelentkezés eljárásához használjuk, s azokat legkésőbb a regisztrációs hét kezdetekor töröljük.)