Komplex tervezés 1. és Diplomatervezés, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Komplex tervezés 1. és Diplomatervezés, 2020/2021 ősz

A Középülettervezési Tanszéken 2020 tavaszán három tematikus stúdióban hirdette meg a komplex- és diplomatervezés, valamint a (kötelezően) választható kurzusait. Az INNOVATIVE PUBLIC SPACES, a RECOLLECTIVE ARCHITECTURE és a SUSTAINABLE COMMUNITIES stúdióinkról a linkekre kattintva tájékozódhattok, míg e linken eléritek a stúdiókat és tervezett programjainkat helyszíneinket bemutató prezentációnkat.

Az őszi félévben, folytatva a megkezdett stúdiómunkát, a Komplex tervezés 1. és – a nem egyéni feladatot választók számára – a Diplomatervezés c. tárgy tervezési feladatait a tavaszi félév veszprémi, budavári és monori helyszíneire és témáival írjuk ki, a programalakítás szabadsága mellett.

Mindkét tárgy leendő hallgatói továbbá a futó Tanszéki terv 3. feladatát, a Magyar Képzőművészeti Egyetem epreskerti helyszínét is választhatják!

A diplomatervüket készítők számára a diplomaszabályzat szerint egyéni témaválasztásra is lehetőség van, az abban foglalt határidők betartása mellett.

A Komplex tervezés 1. c. különféle – az osztatlan képzés tervezői- és műszaki szakirányos, ill. az MSc-képzés hallgatói számára – meghirdetett kurzusaira a jelentkezés módja(a vonatkozó dékáni utasítás szerint):

  1. Max. 5 MB méretű, lehetőleg 10 oldalnál nem hosszabb, a legkedvesebb munkákat tartalmazó portfólió emailen történő megküldésével a választott konzulens és a tantárgyfelelős (Fejérdy Péter fejerdy.p@kozep.bme.hu)részére emailen, mielőbb, de legkésőbb a regisztrációs hét kezdetéig.
  2. Rövid személyes/zoomos találkozón való részvétel a választott oktatóval egyeztetett időpontban.

A Diplomatervezés c. tárgyra jelentkezők esetében portfóliót csak azoktól kérünk, akik a Komplex tervezés tárgyait nem tanszékünkön teljesítették. Jelentkezés a választott konzulensnél és a tárgyfelelősnél (Major György major.gy@kozep.bme.hu) emailen, mielőbb, de legkésőbb a regisztrációs hét kezdetéig.

Konzulensnek választható a tanszék valamennyi oktatója.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek a tárgyfelelősöket és Szabó Levente DLA egyetemi tanárt (szabo.l@kozep.bme.hu)!

2020. május
Fejérdy Péter DLA
egyetemi adjunktus, tárgyfelelős

Major György DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős