Komplex tervezés 1._ 2018/19. tavasz

 

Kötetlen beszélgetés a 2019. tavaszi komplex tervezési félévről
időpont: 2018. 12. 17.  15 h
helyszín: Középülettervezési tanszék előtere
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Természet és építészet

Az ember története elválaszthatatlan a természettől, amelyben él. A természethez való viszonya minden korban más és más, de jellemzően a fejlődéssel összefüggésben a természettől való elidegenedés folyamata figyelhető meg. Különösen igaz ez az ipari forradalom, az urbanizáció elsöprő térnyerése és korunk virtuális világainak térhódítása idején is. A természet egyensúlyának megbomlásáról szóló jelek és jelentések vesznek körül bennünket. Az élhető világ fenntarthatósága érdekében különböző csoportok különböző stratégiákat javasolnak. Ha csak szűken az építéssel összefüggésben vizsgáljuk ezeket a javaslatokat, akkor is láthatjuk, hogy a kiinduló állításon kívül szinte alig van egyetértés a szükséges lépések meghatározásában. Ökológiai lábnyomunk radikális csökkentése szinte lehetetlennek tűnik, mégis ami rajtunk múlik, azt meg kell tennünk. Ebben a helyzetben fontos elgondolkoznunk szakmánk alapvetésein: hogyan bánunk meglévő építményeinkkel, épületeinkkel? Hogyan viszonyulunk felhagyott területeinkhez, romjainkhoz, tájsebeinkhez? Milyen elvek mentén próbálunk fenntartható helyzetet kialakítani? Mit építünk, miért és hogyan? Miben ad biztos támaszt a tudomány jelenlegi ismeretére alapozott és betartandó szabály és szabványrendszer és miben van lehetősége és felelőssége az építésznek az ettől való eltérés kutatásában?

A két féléves kurzus során eltérő építészeti helyzeteken keresztül keresünk érvényes válaszokat, közös gondolati nevezőt. A tanszék oktatói közössége a szakmai sokszínűsége mellett jellemzően szellemi műhelyként is működik: töprengéseink, útkereséseink hasonló irányokba mutatnak, a bejárt tapasztalati utak jól kiegészítik egymást.

A Tanszék alkotóközösségi keretein belül komplex tervet tervező hallgatók meghívást kapnak ebbe a szellemi műhelybe, közösségbe, hogy gondolacseréinkkel kölcsönösen gazdagítsuk egymás tudását.
Minden osztatlan és MSC képzésben résztvevő érdeklődő hallgatót szeretettel várunk!

A meghirdetett témák változatossága lehetőséget teremt arra, hogy mindenki az őt leginkább foglalkoztató kérdéskör keretén belül keresse a természethez való tudatos építészeti viszonyulásának megnyilvánulásait.

A félév folyamán a tervezési munka mellett a téma egyes területeit megvilágító tematikus alkalmak, előadások, beszélgetések lesznek.
A félév végén, a legeredményesebb munkák, a tematikus év mottójához köthető Tanszéki Kutatás kiállításában bemutatásra kerülnek.

A félévközi „zh” tanszékünkön évek óta csoportos tervpályázat formájában zajlik. Ebben a félévben is a témához köthető, kisléptékű, valós tervpályázat témáját írjuk ki.
A legjobb munkák továbbfejlesztését, tervpályázati beadását a tanszék mind anyagilag, mind konzultációs lehetőség biztosításával támogatja.

Témák:
1.Természet és rom: A Nógrádi várhegy fejlesztési lehetőségei
2.Város és természet: A Füvészkert megtisztítása
3.Kultúrtáj: Érd-Százhalombatta régészeti területének hasznosítási lehetőségei
4.Határvonalon: Pesthidegkút, vitorlázó reptér és épületeinek funkcióváltása
5.Formált természet: Dég,Festetics kastély angolparkjának fejlesztése

Oktatók:
Bartha András, Fejérdy Péter DLA, Karácsony Tamás DLA, Kemes Balázs DLA, Klobusovszki Péter DLA, Kronavetter Péter, Major György DLA, Schrammel Zoltán DLA, Szabó Levente DLA, Vannay Miklós DLA

A jelentkezés menete:
1.Online regisztráció a tanszéki honlap felületén (elérhető december 17-től)

2.Személyes beszélgetés a választott konzulensekkel január 7-10. közötti időpontokban

3.Tanszéki visszajelzés a felvételekről (első kör) január 11.

4.Hallgatói visszaigazolás a felvétel elfogadásáról lehetőleg azonnal, de legkésőbb január 22-ig

5.Pótfelvételi igény jelzése: január 23. 10 h-ig emailben a tantárgyfelelősnél a kért konzulens nevének megjelölésével)

6.Pótfelvételi és végleges felvételi eredmények kihirdetése: január 23. 16 h

7.Neptunban jelentkezés a végleges felvételi eredmény kihirdetését követően

Fejérdy Péter
tantárgyfelelős