Komplex tervezés 1-2.

Komplex tervezés 1-2.

Az osztatlan ötéves képzés tárgya
KÖTELEZŐ
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA
a tárgy kimérete heti 10 óra gyakorlat
Kreditpont értéke (7); 10
Követelmény: félévközi jegy

 

2021 / ősz:

2021 / tavasz:

2020 / ősz:

2020 / tavasz:

2019 / ősz:

2019 / tavasz:

2018 / ősz:

2018 / tavasz:

2017 / ősz:

2017 / tavasz:


2016 őszi félév:

ütemtervek, segédanyagok (2016/17 ősz):

friss anyagok, 2016 / ősz:

RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása.

A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.

A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.

2013. ősz – Komplex 1. segédanyagok (óvoda):

A tárgyat oktatják:

 • Fejérdy Péter DLA, egyetemi adjunktus
 • Karácsony Tamás DLA, egyetemi docens
 • Kemes Balázs, tudományos segédmunkatárs
 • Klobusovszki Péter DLA, egyetemi adjunktus
 • Major György DLA, egyetemi docens
 • Marosi Bálint, DLA, egyetemi adjunktus
 • Radványi György DLA, egyetemi docens
 • Sugár Péter DLA, egyetemi docens
 • Szabó Levente DLA, egyetemi adjunktus
 • Vannay Miklós DLA, tanársegéd

meghívott oktatók:

 • Hőnich Richárd, DLA
 • Zsuffa Zsolt DLA,
 • Lévai Tamás
 • Sajtos Gábor
 • Tarnóczky Tamás