Kiskomplex, műszaki szakirány

Kiskomplex, műszaki szakirány

Az osztatlan ötéves képzés tárgya – csak műszaki szakirányon, KÖTELEZŐ
Tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA
A tárgy kimérete: heti 6 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 6
követelmény: Félévközi jegy

2021/22 ősz

A kiskomplex a hetedik félév kreatív gyakorlati tárgya a műszaki szakirányra felvételt nyert hallgatók számára (6 óra/hét). A tantárgy célja egyrészt a csapatmunkával való megismerkedés, másrészt a ku-tatásra épülő önálló kérdésfelvetés, majd programalkotás és válaszadás képességének fejlesztése. A tárgy ugyanakkor az előző félévek ismereteinek szintéziskeresését is segíti, hiszen az építészeti fel-adathoz kapcsolódva épületszerkezettani, gépészeti, kivitelezési és tartószerkezeti összefüggéseket is vizsgál egy-egy külön munkarész formájában.

korábbi félévek

2020/21 ősz

2019/20 ősz

2017/18 ősz