jelentkezési határidő: jan. 26.

A Középülettervezési Tanszék egy-két demonstrátor felvételét tervezi,
a kari (dékáni) döntéstől függően.
A pályázati felhívás a kari honlapon olvasható.
A jelentkezéshez a TVSZ 165.§ (5) pontjának való megfelelést kell igazolni. Ezen kívül egy portfóliót és egy rövid motivációs levelet kérünk.