INNOVATIVE

INNOVATIVE

INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK STÚDIÓ (Innovative public spaces studio)

Li Xianonan: Bábszínház Veszprémben (komplex terv, 2020)

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül a INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK STÚDIÓ a használati módjában, téri rendszerében folyamatosan és gyorsuló ütemben változó közösségi terek legkorszerűbb kísérleteivel, innovációs lehetőségeivel foglalkozik. Maga a változás többek között az átalakuló közösségi aktivitásokra, a technológia, az építéstechnológia fejlődésére, az egyes épülettípusokhoz kapcsolódó funkcionális igények átalakulására, és a téri-időbeli flexibilitás megjelenő követelményére vezethető vissza. A közösségi építészet innovációja alatt a középületek használati módjának, viselkedésének megújítására vonatkozó legprogresszívebb kísérleteket, kutatásokat és kezdeményezéseket érthetjük.

A stúdió konzulensei elsősorban: Bartha András DLA egyetemi tanársegéd, Balázs Mihály DLA egyetemi tanár,Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens, Karácsony Tamás DLA egyetemi docens,Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus

  • Hallgatókkal közös projektek:

Iskola Mozgásban– Építészet és oktatás konferencia a BME Építőművészeti Doktori Iskola szervezésében az Innovatív Közösségi Terek Stúdió oktatóinak és doktoranduszainak részvételével (2020. 01. 22)

Négycsoportos Óvoda tanulmányterve, Érd-terv

  • Kapcsolódó diplomatervek

Szikora Nóra: Közöségi és szociális központ (témavezető: Bartha András)

Starkbauer Lilla: Ózd, Árpád vezér Általános Iskola bővítése (témavezető: Klobusovszki Péter), Hauszmann-díj

Táncos Anna Amerigo Tot művésztelep (témavezető: Karácsony Tamás), Hauszmann-díj

  • Kapcsolódó díjazott TDK-munkák

Szepesi Zsófia, Soós Barbara, Suri Sára: Régi hit + Új tudás = Új hit (Konzulens: Karácsony Tamás DLA) TDK I. díj, Piarista I. különdíj 2019.

Horváth Árnika, Nagy Eszter, Kovács Aliz Zsuzsanna: Verőcei ravatalozó (Konzulens: Balázs Mihály DLA) TDK I. helyezés, Középülettervezési Tanszék különdíja 2018. OMDK különdíj 2019.

Treszkai Anett: A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában (Konzulens: Szabó Levente DLA) TDK I. helyezés, Hallgatói Képviselet prezentációs díja 2018. OMDK különdíj 2019.

Sámson Kinga Tízből kettő, Szakrális építészet és modernizmus. Szabó István templomépítészetének térszervezése és anyaghasználata (Konzulensek: Berecz Tamás, Marosi Bálint DLA) TDK I. díj 2015.

  • Kapcsolódó doktori értekezések

Batári Attila: Fegyelmező terek – Az építészet feladata és lehetőségei a büntetés-végrehajtásban

László Tamás:Alternatív irodafejlesztés – Az irodafejlesztés építészeti lehetőségei a co‐working irodák szellemiségének fényében

Schrammel Zoltán: Kórházak helye

Schreck Ákos: Nem befejezett tervezés

Tánczos Tibor: Téralakítás és dizájn mint oktatásmódszertani lehetőségek a kortárs iskolaépítészetben

Török Szabolcs Bence: Értékteremtés a vállalatok építészeti tevékenységében

  • Kapcsolódó publikációk

Cságoly Ferenc (szerk.): Középületek. Terc, Budapest 2004.

Somogyi Krisztina – Klobusovszki Péter (szerk.): Középületek közvetlen közelségben. Középülettervezési Tanszék, Budapest 2017.

Klobusovszki Péter: Középületszerepek. In: Puhl Antal (szerk.): Árkádia, Építészetelméleti füzetek 6. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017.

  • Főbb kapcsolódó oktatói alkotások

Pécs, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 2010

Isteni Irgalmasság temploma – Győr-Kismegyer, 2010

PPKE Információs-Technológia Kar épülete – Budapest, 2004

Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2003

Esztergom, Mindszenty Tornacsarnok, 2002

Fenyves Parváros Köznevelési Centrum, Érd-terv, folyamatban

Batthyány Iskola átépítés bővítés, Érd-terv, folyamatban

Kaposi Mór Oktató Kórház új Északi Tömb épülete, 2012

Szt. Imre Kórház, Budapest, új “K” épület, mátrix belgyógyászati hotel, 2006