BSC DIPLOMATERVEZÉS 2021 TAVASZ

A letölthető plakát linkje: plakat_bscdipl_2021-tavasz

 

Érdekel miként lehet emlékekkel telített az építészet, hogyan segítenek emlékezni a terek, épületek? Vagy hogy milyen innovatív eszközök állnak rendelkezésünkre azon ipari épületek megmentésére, melyek nem képviselnek műemléki értékeket, viszont értékesek ahhoz, hogy elbontsuk őket, megsemmisítve ipartörténeti relikviákat, kiradírozva az ipari táj emlékezetét?

Esetleg érdekel a közösség, akinek tervezel? A fenntarthatóság? Újrahasznosítás? Takarékosság? Ésszerűség? Készítsd nálunk a BSc diplomádat a tanszék 3 műterme közül az egyikben, a komplexező hallgatóinkkal közösen. Vegyél részt a programokhoz kötődő izgalmas külsős programokon. A félévi munkádat külsős meghívott oktatók is segítik.

Tervezési helyszínek Recollective Architecture Studió:
Az általános stúdiótémához 2021 tavaszán két, eltérő karakterű, Budapest II. kerületében található helyszínt javaslunk. Az egymáshoz közeli, kisebb túrával egyszerre bejárható két terület mai, méltatlan állapota koránt sincs arányban történeti jelentőségükkel.
Az egyik a Budapest, Hűvösvölgyi út 78. alatti ingatlan, amelyen Hunyadi Mátyás nyéki vadászkastélyának romjai találhatóak.
A másik javasolt terület a magyar alapítású pálos szerzetesrend Szent Lőrinc kolostora Budaszentlőrincen, a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásának közvetlen közelében.

Sustainable Architecture Studió:
Tata különlegességét adja, hogy két olyan táji elem integrálódik a város sűrű szövetébe, amely természeti jelenségeivel egyedülállóan jeleníti meg a természet és a városi lét összehangolhatóságát. Az egyik, a jól ismert Tatai Öreg tó, amely az emberek közelsége ellenére sokezer vadlúdnak a telelő állomása. A másik, a kevésbé ismert Kálvária domb, amely kiemelt jelentőségű geológiai terület.

Innovative Public Space Studió:
A tervezési területet a Gáz, a Sarló, a Gőzmalom utca és a Király sor határolja. Az egykori királyi székhely keleti városrésze az ipari tevékenység megjelenése előtt falusias külváros volt, mely szinte teljesen eltűnt száz év leforgása alatt az ide települő termelőtevékenységek és a szocialista időszakban épült lakótelepek következtében. Az ezredfordulót követően nagyot változott a világ. A korábban gáz-, villamosáram- és távhő termelést végző tevékenységek elköltöznek innen a város peremének irányába – részben annak következményeként, hogy az energiaszolgáltató ipar átalakul, zöldebbé, korszerűbbé válik. Az egykori városi peremvidékek középpontokká váltak. A székesfehérvári távhővállalat (Széphő) megüresedett telephelye a tömb középső részén helyezkedik el, több értékes ipari épülettel, melyek hasznosításra várnak.

Tervezési program Recollective Architecture Studió:
A tervezési feladat mindkét helyszín esetében olyan látogatóközpont, kis léptékű múzeum megtervezése, amely értelmezi és kontextusba helyezi a gazdag örökséget, és méltó módon mutatja be annak leleteit, történeti összefüggéseit. A feladat szerves része az állandó kiállítás építészeti koncepciójának megteremtése éppúgy, mint a romterületek tágabb, városi környezetén belüli értelmezése, és a helyszín teljes területének rendezése. A kötelező funkcióhoz a program alakítása során szabadon párosíthatók olyan kiegészítő használatok, amelyek segítségével a tervezett épület üzemeltetése fenntarthatóvá válik (pl. étterem, kávézó, rendezvényterem).

Sustainable Architecture Studió:
1. Erdei iskola és turistaház
2. Geológus múzeum és kutatóház / Látogatóközpont
3. Kőtár és múzeumpedagógiai tanterem / Látványtár
4. (Látvány)kertészet és botanikai gyűjtemény

Innovative Public Space Studió:
A területtel kapcsolatos legfontosabb kérdés: hogyan lehet az itt folyó tevékenység miatt korábban elzárt területet megnyitni, nyilvános funkciókkal megtölteni és visszaintegrálni a város vérkeringésébe? A körülötte elhelyezkedő lakótelep közösségi infrastruktúrával rosszul, ellátott, ezért magától értetődően kínálkozik a megüresedett helyszín ezek számára. A 2024-es Európa Kulturális Fővárosa pályázaton Székesfehérvár is indult, ennek során merült föl, hogy a belvárostól nem nagy távolságra lévő területet alközponttá, kulturális intézmények gyűjtőhelyévé tegyék. A területen három intézmény keresi a helyét: a széttagolt városi könyvtárakat egy központi gyűjteménybe rendező Tudástár, a Hangversenyterem, mely a helyi szimfonikus zenekar központja és állandó játszóhelye kíván lenni és a Technikatörténeti Múzeum, mely elsősorban a Székesfehérvár iparához kapcsolódó relikviákat, ipartörténeti emlékeket mutat be. A terület revitalizációjának és a három tervezési program megvalósításának legfontosabb célkitűzése, hogy értelmezze és helyezze kontextusba a terület gazdag és rétegzett örökségét, és méltó módon őrizze meg annak építészetileg értékes elemeit. Az egykori iparterület tágabb, városi környezetén belül határozza meg annak szerepét és rendezze a helyszín teljes területét. Az épületekben és azokon túl javaslatot kell tenni kiegészítő programelemekre, melyek rentábilissá, fenttarthatóvá tudják tenni a három kulturális létesítmény üzemeltetését és elősegítik a területhasználat intenzitásának növekedését, vitalitásának erősítését. A feladat többféle megközelítést is lehetővé tesz, hiszen a megvalósítandó programokon túl az innovatív urbanisztikai eszközök, az ipari emlékek védelmének szempontjai vagy akár a fenntarthatóság is kerülhet a tervezés fókuszába. Az egykori iparterületek tele vannak a folyamatos megújulás jeleivel, az egymást követő, meghaladó technológiák mindegyike rajta hagyta lenyomatát az épített elemeken, a táj mikro- és makro szerkezetén. Ezek feltárását eufemisztikusan az innováció archeológiájának is nevezhetjük. A felhagyott ipari táj eltér az ismerős városi környezetektől, ez a karakterbéli különbség felülírhatja a megszokott építészeti, urbanisztikai viselkedési szabályokat is, különleges máshol elképzelhetetlen konstellációkat eredményezve: ez adja a feladatunk különlegességét!

Segédanyagok, előzetes források a két helyszínhez Recollective Architecture Studió:
A feladatkiírások gazdag segédanyagai (helyszínrajzok, régészeti anyagok) mellett a tavaszi félévben először a komplex tervezést inspiráló, a témához kapcsolódó izgalmas szövegeket összegyűjtő olvasó-füzettel is készülünk. A helyszínekkel való ismerkedéshez az alábbi forrásokat ajánljuk:

Nyéki vadászkastély
Feld István: A nyéki királyi épületek.
Holl Imre: Jelentés a nyéki kastélyépületek területén
1956-ban végzett hitelesítő ásatásról
a vadászkastélyról rövid leírás a szepmagyarorszag.hu oldalon
valamint a Wikipédián

Budaszentlőrinci pálos kolostorrom
Bencze Zoltán, Szekér György: A budaszentlőrinci pálos kolostorZolnay László: A Buda mellett állt Szent Lőrinc pálos anyakolostor kutatástörténetéről
A kolostorrom leírása a palosepiteszet.hu oldalon
az építési fázisokat is érzékeltető leírás a studhist.blog.hu oldalon
valamint rövid leírás a Wikipédián

Egyéb
Zolnay László: Az elátkozott Buda / Buda aranykora. Magvető, Budapest 1982

Sustainable Architecture Studió:
A feladatkiírások segédanyagai (helyszínrajzok, geológiai anyagok) mellett a témához kapcsolódó izgalmas szövegeket is elkezdjük gyűjteni, amelyből egy olvasókönyv fog összeállni a félév folyamán. A helyszínnel való ismerkedéshez kiindulásként az alábbi forrásokat ajánljuk:

Geológus Kert Tatán
Managing and Surveying the Geological Garden at Tata (Northern Transdanubia, Hungary)
The Geological Garden at Tata (Hungary): A geosite of outstanding
scientific and geo-educational significance

Innovative Public Space Studió:
A feladatkiírások gazdag segédanyagai (helyszínrajzok, meglévő épületek tervei) mellett helyszínekkel és a témával való ismerkedéshez az alábbi forrásokat ajánljuk:

Erőműtörténet
-Vajgerné Böhm Erika: 100 éves a Székesfehérvári Erőmű, Fűtőerőmű Kft. 2003
-Sárvári Elemér: A székesfehérvári Gázgyár története1872-1973
Fejér Megyei Történeti Évkönyv 10. Székesfehérvár, 1976
-Széphő vállalattörténet

Területtörténet
-Demeter Zsófia, Gerencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno…Pillanatképek egy város életéből, István Király Múzeum Közleménye, Székesfehérvár 1990
-Kovács Eleonora, Víziváros – Egy fehérvári városrész története, Tarsoly Kiadó, Székesfehérvár – Budapest, 2013
-Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária: A mi Vízivárosunk
-Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány 2010 Székesfehérvár

Külsős programok Recollective Architecture Studió:
A félév során megismerkedünk a helyszínen történetét jól ismerő régész kutatókkal és vendégeink lesznek olyan építészek, akik a kortárs építészet változatos eszköztárával értelmeztek hasonlóan sűrű helyszíneket. Kapcsolódó látogatásokat, bejárásokat, előadásokat is szervezünk a stúdió tagjainak, például és lehetőség szerint:Gyürki-Kiss Pál (MARP, tettyei Szathmáry-Palotarom rekonstrukciója)
Kronavetter Zsófia DLA (Studio Konstella, Körbezárt kert mint archetípus a kortárs építészetben)
A régi budai Városháza épületének bejárása Szabó Levente vezetésével a Magyar Pálos Rend budapesti konventjének közössége

Sustainable Architecture Studió:
A félév során megismerkedünk a helyszín történetét jól ismerő geológus kutatókkal és vendégeink lesznek olyan építészek, akik a kortárs építészet változatos eszköztárával értelmeztek hasonlóan sűrű helyszíneket. Kapcsolódó látogatásokat, bejárásokat, előadásokat is szervezünk a stúdió tagjainak, például és lehetőség szerint:

ELTE Őslénytani és Földtani Tár
ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Ásvány- és Kõzettára
Tata, Geológus Kert

Innovative Public Space Studió:
A félév során és vendégünk lesz Lantay Attila Székesfehérvár főépítésze, a területet jól ismerő történész és olyan építészek, akik a kortárs építészet változatos eszköztárával értelmeztek hasonló ipari emlékeket. Kapcsolódó látogatásokat, bejárásokat, előadásokat is szervezünk a stúdió tagjainak, például és lehetőség szerint:

-Csontos Györgyi DLA, (Mixa Studio): Kulturgyár, Ózd
-Borzsák Veronika DLA, Varga Piroska DLA: Rudapithecus Látványtár és Tanösvény, Felsőtelekes – Rudabánya (A tervezésben résztvevő építészek: Dr habil Vasáros Zsolt DLA, Megyesi Zsolt, Nagy Gábor, Sasvári Áron, Somlai Anikó (Narmer Építészeti Stúdió), Borzsák Veronika, Varga Piroska, Antal Gabriella)
-Marosi Miklós (KÖZTI): Eiffel műhelyház, Budapest

A stúdió konzulensei elsősorban Recollective Architecture Studió:
Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus
Szabó Levente DLA egyetemi tanár
Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus

Sustainable Architecture Studió:
Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus
Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus
Major György DLA egyetemi docens

Innovative Public Space Studió:
Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Bartha András Márk DLA egyetemi adjunktus
Karácsony Tamás DLA egyetemi docens
Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens
Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus

A stúdió meghívott külső konzulense Recollective Architecture Studió:
Zombor Gábor DLA egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Építészmérnöki Tanszék), Molnár Péter díjas építész (MONOSTUDIO), a Budapest Építészeti Nívódíj 2020 dicséretével díjazott Ligeti műteremvilla felújításának és átalakításának tervezője

Sustainable Architecture Studió:
U. Nagy Gábor DLA Ybl-díjas építész, egyetemi docens
U. Nagy Gábor formai kánonoktól független épületei a helyek megismeréséből és helyzetek felismeréséből születnek. Pontos gondolatai, fogalmi meghatározásai segíthetnek a tájékozódásban egy olyan helyzetben, ahol a rutinos hozzáállás tévútra vezethet. Ebben a két féléves stúdiumban meghívott vendégként részt vesz stúdiónk munkájában. A félév folyamán két alkalommal az ún. Stúdiónapokon a prezentációkhoz kötődő szakmai beszélgetésben segíti gondolataink tisztulását.

Innovative Public Space Studió:
Marián Balázs DLA, egyetemi docens (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézet), Piranesi-, Ybl Miklós-, Pro Architectura- és Molnár Péter-díjas építész (Gereben Marián Építészek)

Inspiráló példák, a feladathoz hasonló léptékű kortárs épületek Recollective Architecture Studió:
Peter Zumthor: Shelter Roman Archeological Site, Chur (CH) 1986
Sverre Fehn: Cathedral Museum of Hedmark, Hedmark (SWE) 1988
Peter Zumthor: Kolumba Museum, Köln (DE) 2007
Savioz Fabrizzi Architectes: Abbey of St Maurice, Saint Maurice (CH) 2010
Toni Girones: Adaptation of the Roman site of Can Tacó, Montmeló (ES) 2012
Comoco Arquitectos: Castle Visitor Centre, Pombal (PT) 2014
Max Dudler: Zwillingsprojekt Sparrenburg und Johannisberg, Bielefeld (DE) 2014
Feilden Fowles: The Weston, West Bretton (UK) 2019
Valerio Olgiati: Pearling Site Museum and Entrance, Muhharaq (Bahrain) 2019
Bevk Perovic Architecti: Kasematten und Neue Bastei, Wiener Neustadt (AT) 2019

Sustainable Architecture Studió:
David Chipperfield: River and Rowing Museum, England 1989-97
Guillermo Vazquez Consuegra: Arqua-Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Murcia
Nagy Tamás: Zarándokközpont, Mátraverebély-Szentkút 2015
Peter Zumthor: Allmannajuvet Zinc Mine Museum 2001–2016
Rintala Eggertsson Architects, Seljord Watch Tower, Norway
U. Nagy Gábor: Pajta Bisztró bővítése Őriszentpéteren 2018
U. Nagy Gábor: Természetturisztikai Kutatóház, Szőce 2011
Valerio Olgiati, Plantahof Auditorium, Switzerland 2010

Innovative Public Space Studió:
-H&deM, 201, Caixa Forum, Madrid, Spanyolország, 2003-2008
-Ortner és Ortner, NRW State archive, Duisburg, Németország, 2014
-Tadao Ando, Punta Della Dogana, Velence, Olaszország, 2009
-Heatherwick Studio, Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Fokváros, Dél-Afrika, 2017
-Caruso St John, Newport Street Gallery, London, Egyesült Királyság, 2004-2015
-OMA, Fondazione Prada, Milano, Olaszország, 2015
-Lacaton & Vassal, FRAC Dunkerque Dunkirk, 2013
-AP atelier, Nagyolvasztó felújítása, Ostrava, 2015
-BAAS arquitectura + Grupa 5 Architekci + Maleccy Biuro Projektowe: A Szilézia Egyetem Rádió és Televízió Kar, Katowice, PL
-Gutgut, Mlynica gyárépület átalakítása, Pozsony, 2017