Hauszmann-díj pályázat 2020

A BME Építészmérnöki Kar ebben az évben is meghirdeti a Hauszmann-díj pályázatot. A díjra bárki jelentkezhet, aki diplomatervét a BME Építészmérnöki Karán osztatlan vagy MSc képzésben 2020-ban védte meg.

Benyújtandó munkarészek

A_Adatlap

Egy darab a/4 méretű lap pdf formátumban az alábbi tartalommal:
_név, 5×5 cm méretű arckép
_telefonszám, postacím, e-mail cím, diplomaterv címe
_tanszék és építész konzulens neve

B_Terv

A pályázatnak egységesen öt darab 42×42 cm méretű lapot kell tartalmaznia, összefűzött pdf formátumban az alábbi tematika szerint:

1_szabadon felhasználható indító-lap (ajánlott tartalom: a témaválasztás indoklása, a téma időszerűsége, személyes motiváció, a tervezés céljának megfogalmazása, a terv legfőbb elvi alapvetéseinek szöveges-rajzos kifejtése)

2_a tervezési helyszín adottságainak bemutatása, kulturális háttér és fizikai környezet, ezekhez való viszonyulás módja / helyszínrajz

3_térhasználati módok, funkcionális szempontok bemutatása, környezettudatosság / alaprajzok, metszetek

4_formák, színek, fények, anyagok / homlokzatok, részletek

5_külső-belső karakter, viszonyulás a környezethez / látképek, makettfotók

A lapok formai kötöttségeit a Középülettervezési Tanszék honlapjáról letölthető szerkesztőlap tartalmazza.

Az adatlapot és a pályázatot kérjük feltölteni egy tetszőleges egyéni tárhelyre, majd annak linkjét (elérhetőségét) megnevezni és e-mailben elküldeni az alábbi címre: karner.aniko@epitesz.bme.hu

_a fájl mérete max 5 Mb lehet, elnevezése (kötelezően, ékezetek nélkül): vezetéknév_keresztnév_neptun kód

Beadás/feltöltés: 2020. augusztus 24. hétfő 12:00 óráig

Évente öt, egyenrangú díj – érem és oklevél adományozható. A díj odaítélésére építész-oktatókból álló háromtagú bizottság tesz javaslatot, tagjai Cseh András, Marián Balázs és Török Dávid. A díjat az őszi diplomaátadó ünnepélyen a Kar dékánja adja át.

A szerkesztőlap innen tölthető le.

Balázs Mihály
a Hauszmann-díj kurátora