FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ, KOMPLEX- és DIPLOMATERVEZÉS 2021 TAVASZ


Peter Zumthor: Cink bánya múzeum, fotó: Aldo Amoretti
A letölthető plakát linkje: plakat_kxdipl_fenntarthato_2021-tavasz

ANYAG és IDŐ
A tatai Kálvária-domb

Fenntartható Közösségek Stúdió (Sustainable Communities Studio)
Komplex- és diplomatervezés
2020/2021 tavasz

Érdekel a közösség, akinek tervezel? Olyan tervezési stratégiákról szeretnél gondolkozni, amelyek segítik a helyi közösségek életét? Nyitott tervezési folyamatokban gondolkozol? Fenntarthatóság? Újrahasznosítás? Takarékosság? Ésszerűség? Szeretnéd, ha ezekben erős lenne a terved és építészeti gondolkodásod? Itt a helyed!
Tervezési helyszín Az általános stúdiótémához kötődően 2021 tavaszán tatai helyszínen fogunk dolgozni. Tata történeti belvárosának szélén található hazánk egyik kiemelkedően fontos geológiai terepe. Az ELTE TTK Földtudományi Központ által kutatott és felügyelt terület izgalmas adottságai és jelenlegi állapota gazdag lehetőséget biztosítanak építészeti beavatkozásokra. A terület bejárhatósága, a kutatást, oktatást kiszolgáló épületei, a városszövetbe kapcsolása jelenleg hiányoznak ill. megoldatlan helyzetek. A tervezési munkában programalkotás szinten is vizsgáljuk a városi és a kutatói igények egymásra hangolhatóságának lehetőségeit. A geológia pedig, mint az idő rétegeinek kutatása ebben a munkánkban az építményeink időhöz való viszonyának értelmezését helyezi fókuszba.
Kutatási téma Anyag és idő. A fenntarthatóság kérdéskörét az épület teljes élettartamára vetítve vizsgáljuk. Mit, miért és mennyi időre építünk, és ezt milyen anyagokból tesszük? Vizsgáljuk az épületek időhöz való viszonyát, a műszaki és a szellemi avulás témakörét, mint olyat, amely minden szinten felveti az arányosság kérdését.
Tervezési program Tata különlegességét adja, hogy két olyan táji elem integrálódik a város sűrű szövetébe, amely természeti jelenségeivel egyedülállóan jeleníti meg a természet és a városi lét összehangolhatóságát. Az egyik, a jól ismert Tatai Öreg tó, amely az emberek közelsége ellenére sokezer vadlúdnak a telelő állomása. A másik, a kevésbé ismert Kálvária domb, amely kiemelt jelentőségű geológiai terület. Míg az Öreg tó környéke a figyelem középpontjában áll, a Kálvária-domb érdekessége ellenére rendezetlen állapotot mutat. Az építészeti beavatkozások ezért minden esetben a terület egészével foglalkoznak, és az épített környezet és a természet kapcsolatát, kapcsolódásait kell, hogy erősítsék. Az ide helyezendő funkciók mérete és pontos funkcionális és szellemi programja a vizsgálódások során tisztázandó. Az alábbi funkcionális felvetések mindegyikében közös, hogy ezen a helyen értelmezésük szokatlan működtetési és kialakítási modellek felé vezethet bennünket. A fenntarthatóság gondolata nem csak anyagi értelemben jelenthet kihívást, hanem a helyi közösségek viszonylatában éppúgy, mint a természettel való együttélés finom hangolásában.

A területen elhelyezhető funkciók:

1. Erdei iskola és turistaház

2. Geológus múzeum és kutatóház / Látogatóközpont

3. Kőtár és múzeumpedagógiai tanterem / Látványtár

4. (Látvány)kertészet és botanikai gyűjtemény

 

Segédanyagok, előzetes források a két helyszínhez A feladatkiírások segédanyagai (helyszínrajzok, geológiai anyagok) mellett a témához kapcsolódó izgalmas szövegeket is elkezdjük gyűjteni, amelyből egy olvasókönyv fog összeállni a félév folyamán. A helyszínnel való ismerkedéshez kiindulásként az alábbi forrásokat ajánljuk:

Geológus Kert Tatán

Managing and Surveying the Geological Garden at Tata (Northern Transdanubia, Hungary)

The Geological Garden at Tata (Hungary): A geosite of outstanding scientific and geo-educational significance

Külsős programok A félév során megismerkedünk a helyszín történetét jól ismerő geológus kutatókkal és vendégeink lesznek olyan építészek, akik a kortárs építészet változatos eszköztárával értelmeztek hasonlóan sűrű helyszíneket. Kapcsolódó látogatásokat, bejárásokat, előadásokat is szervezünk a stúdió tagjainak, például és lehetőség szerint:

·    ELTE Őslénytani és Földtani Tár

·    ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Ásvány- és Kõzettára

·    Tata, Geológus Kert

A stúdió konzulensei elsősorban Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus

Major György DLA egyetemi docens

A stúdió meghívott külső konzulense U. Nagy Gábor DLA Ybl-díjas építész, egyetemi docens

U. Nagy Gábor formai kánonoktól független épületei a helyek megismeréséből és helyzetek felismeréséből születnek. Pontos gondolatai, fogalmi meghatározásai segíthetnek a tájékozódásban egy olyan helyzetben, ahol a rutinos hozzáállás tévútra vezethet. Ebben a két féléves stúdiumban meghívott vendégként részt vesz stúdiónk munkájában. A félév folyamán két alkalommal az ún. Stúdiónapokon a prezentációkhoz kötődő szakmai beszélgetésben segíti gondolataink tisztulását.

 

A stúdió szakági konzulensei A szakági konzulensek a félév folyamán 2 alkalommal ún. “Konstruktőri napon” az építész konzulensekkel együtt nézik át, véleményezik és segítik a tervezést, valamint a félév elején a tervezési feladathoz igazított szakági feladatkiírással és bevezető előadással készülnek. A műszaki specializáció hallgatói számára a fenti stúdiótémákon belül speciális kiírás-kiegészítés készül.
A stúdió témájához ajánlott, a tanszék által gondozott (kötelezően és szabadon) választható tárgy Részletképzés és kompozíció 2.
Tanszékhez kötődő előzmények 2020-ban Stúdiónk a monori Tabán-telepen élők sorsával foglalkozott. A telepi lét szükségeletei mellett a városban jelenlévő oktatási, sportolási lehetőségeik fejlesztéséhez készültek tervek, melyekből válogatás található a Tanszék honlapján.

Oktatóink témához kötődő alkotásaiból: Klímatörténeti Múzeum, Paks, Perbáli Gyermekotthon, Valkonyai Pajtaszínház,  Perbáli Gyermekotthon – kukoricagóré, Monori Biobrikett-szárító, Monori Elfogadás Sütöde ,Békéssámson, Szabadság háza, ELTE Déli tömb: Őslénytani Tár és Földtani Tár kiállító tere, valamint az Ásvány- és Kőzettár áthelyezett gyűjteményi tere.

Kiemelkedő hallgatóink diplomamunkáikban is foglalkoztak a közösség építés gondolatkörével, így Holczer Veronika Markóci Közösségi ház munkája, Bánsági Dávid Tanyarehabilitáció Gátér, Lajos Major c. terve, Soltész László Otthon a telepen, Monor c. munkája, Bordás Mónika Kargala – Iskola a határon c. terve vagy Ostoróczky Nóra berceli kenderbeton manufaktúrája.

A 2020. évi TDK-ban Stúdiónk önálló szekcióval indult, melyben a Ferenchalmi kápolna újrahasznosításának lehetséges forgatókönyveit vizsgáltuk.

Inspiráló példák, a feladathoz hasonló léptékű kortárs épületek David Chipperfield: River and Rowing Museum, England 1989-97

Guillermo Vazquez Consuegra: Arqua-Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Murcia

Nagy Tamás: Zarándokközpont, Mátraverebély-Szentkút 2015

Peter Zumthor: Allmannajuvet Zinc Mine Museum 2001–2016

Rintala Eggertsson Architects, Seljord Watch Tower, Norway

U. Nagy Gábor: Pajta Bisztró bővítése Őriszentpéteren 2018

U. Nagy Gábor: Természetturisztikai Kutatóház, Szőce 2011

Valerio Olgiati, Plantahof Auditorium, Switzerland 2010