Építészeti kritika és elmélet – TDK szekció

A BME Építészmérnöki Kar Tudományos és Művészeti Diákköre 2013 óta rendezi meg a kari konferencia keretén belül kortárs építészeti szekcióját. A szekció célja a kortárs építészeti fejlemények és folyamatok kritikai szemléletű megjelenítése a Tudományos Diákkör keretein belül.

Célunk a kutatás, a megismerés és megismertetés, új és egyéni szempontok megjelenése és azok bemutatása, vitaindító gondolatok kreatív megfogalmazása – és mindezek eredményeként nyelvileg-gondolatilag is igényes, önmagában is kerek, publikációra alkalmas tanulmány, építészeti kritika megszületése.

A szekcióba két témakörben lehet pályamunkával jelentkezni:

  • egy konkrét (kortárs magyar vagy nemzetközi, de mindenképp a pályázó által bejárt, dokumentált) épület elemző, kritikai vizsgálata;
  • egy kortárs irányzat, szellemi áramlat, folyamat, jelenség elméleti jellegű elemző, kritikai bemutatása.

A dolgozatok terjedelme nem lehet több 20 ezer karakternél. Tartalmazza a dolgozat rövid összefoglalását (absztrakt), használjon fel (megfelelő hivatkozásokkal) a témához kapcsolódó szakirodalmat, megközelítés-módjában pedig elemző szempontokat érvényesítsen.

A kritikai pályázatok ismertetése és értékelése a 2017 novemberében megrendezendő TDK konferencia keretein belül történik. A hallgatók az írásokat konzulensek segítségével készítik el a szeptemberben kiadott formai és alaki követelményeknek megfelelően.

A jelentkezés határideje 2017. szeptember 26.

A szekció felelős tanszéke a Középülettervezési Tanszék.


az elmúlt évek országos sikerei (részletesen itt!):

Építészet és építészettörténet szekció, 2015:

2. helyezett: Miklós Zsófia: Két tér között (letölthető)

3. helyezett: Dőry Bálint István: Egy idea, két épület, két történet – A levegőben vezetett utca és a modern épületek védettsége (letölthető)

Építészet és építészettörténet szekció, 2013:

2. helyezett: Vágvölgyi Eszter: Sizai hétköznap? (a prezentációját meghívták előadni a tavaly ősszel rendezett építészkonferencia ifjúsági napjára.)