Térkompozíció

Térkompozíció

Tárgyfelelős:Fazekas Katalin DLA
A tárgy kimérete heti 5 óra gyakorlat,
Kreditpont értéke: 5
Követelmény: félévközi jegy

Tárgyleírás:

A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben valamely fokon meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése térkompozíciós feladatok megoldásával, modellezésével. A hallgatók a kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása és a megoldások részletes értékelése során megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget.

A tárgy első évfolyam első félévben van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tíz, egyenként kb. 18-25 fős csoportokban folynak a csoportokat vezető oktató mellett legalább 2, de inkább 3 korrektorral. A feladatok elkészítésére (a zárthelyi feladat kivételével) egy – három hét áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Az óra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. Cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhely szellemi légköre. A kreativitás fejlesztése mellet a stúdium másik nagy feladata éppen az, hogy már a kezdetek kezdetén érzékeltesse az építész munkájának közösségi jellegét, az egymásra épülés, egymásból építkezés, fontosságát, a különböző vélemények ütköztetésének és ötvözésének szerepét. Éppen ezért a tervezési kurzusokban megszokott személyre szóló, hagyományosan négyszemközti korrekció szerepe jóval kisebb.

A féléves munka értékelése pontozás alapján történik. Minden részfeladat – otthoni feladat és zárthelyi gyakorlat – a csoportvezető oktató által előre meghatározott és a hallgatóknak ismertetett szempont(ok) alapján kerül pontozásra. Ezen kívül bónusz pontokat lehet szerezni az órákon való aktív részvétellel, továbbá a vezető oktató által előre megadott szempontok alapján. A pontozás módszerét és részleteit, valamint az egyes jegyekhez tartozó pontértékeket a legelső órán a csoport vezető oktatója ismerteti a hallgatókkal.

A tárgy oktatói 2018-ban:

  • 01-es tankör_K 212 – Árva József, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
  • 02-es tankör_K 213 – Terbe Rita DLA, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
  • 03-as tankör_K 342 – Nagy Márton DLA, Lakóépülettervezési Tanszék
  • 04-es tankör_K 343 – Fülöp Gyula, Lakóépülettervezési Tanszék
  • 05-ös tankör_K 345 – Wettstein Domonkos, Urbanisztika Tanszék
  • 06-os tankör_K 391 – Fenes Tamás DLA, Urbanisztika Tanszék
  • 07-es tankör_K 392 – Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék
  • 08-as tankör_K 363 – Karner Anikó, Középülettervezési Tanszék
  • EN-es tankör_K213 – Karner Anikó, Középülettervezési Tanszék

Kiállítások:

2017 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2016 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2015 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2014 – BME Központi épület II. emeleti kerengő
(építészet történet 1. és rajz 1. tárgyakkal közösen)
2013 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2012 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2011 – BME Központi épület
(rajz 1. tárggyal közösen)
2007 – HAP Galéria
(térkompozíció tárgy bemutatója)