Tanszéki terv 3.

Tanszéki terv 3.

Az Osztatlan ötéves képzés tárgya – csak a tervezési szakirányon, KÖTELEZŐ
Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA
A tárgy kimérete: heti 8 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 8
Követelmény: félévközi jegy

Segédanyagok, 2017 ősz:

 

Városmajor Park

RÖVID LEÍRÁS

A TT3 tárgy keretén belül idén a Városmajor Csaba utca és a Szent János Kórház közt elterülő részével foglalkozunk. Területünk jellemzően közparkként és közfunkciók helyszíneként működik. Annak ellenére, hogy kiterjedt felújítási munkák indultak el a közelmúltban – legfőképpen a sport és szabadidős tevékenységek által érintett felületeken, jelentős az alulhasznosított, elhanyagolt részek aránya. Célunk a terület részletes vizsgálata, mely alapjául tud szolgálni egy átfogó tervezési koncepciónak. Ez kiterjed a park városban elfoglalt szerepére, közlekedési kapcsolataira, az itt kívánatos funkciók mibenlétére és a park közterületi minőségeire. Az elemzések alapján a hiányzó funkciókat befogadó kis középületekre teszünk javaslatot. A félév során három fős csoportokban dolgozunk.