Kultúra és építészet

Kultúra és építészet

VÁLASZTHATÓ
Előadók: a tematika alapján meghívott vendégek
Tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA
A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: félévközi jegy

Jelenlegi tematika:

Rövid tárgyleírás:

A tantárgy szemináriumi, majd építéshelyi munka segítségével, az építéskultúra viszonyrendszerében értelmezi az építészhivatást. A tantárgy célja kettős: egyrészt tágabb alapokra szeretné helyezni a hallgatók építészeti szakismereteit úgy, hogy annak elméleti és gyakorlati spektrumát ötvözi, másrészt valós feladatok tervezésével és kivitelezésével a vidéki kistelepülések és közösségek helyzetén javít.

Az elméleti órák első részében rövid, 30–40 perces előadás hangzik el, amit a felvetett téma kötetlen megbeszélése követ. Ez nagyrészt a hallgatók aktív részvételét feltételezi, a témavezető vagy a meghívott vendég csak segít a téma kibontásában. A tavaszi félév során az előadásokat követően tervezési munka folyik, melynek eredménye a nyári építési gyakorlat során megvalósul.