A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

VÁLASZTHATÓ
tantárgyfelelős:Klobusovszki Péter DLA
a tárgy kimérete: heti 3 óra előadás
kreditpont értéke: 3
követelmény: vizsga

Tantárgyleírás

2017-ben a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai kurzus súlyponti témája a finn építészet, kiemelt eseménye pedig Tuomo Siitonen professzor látogatása és előadása lesz.

A tárgy középpontjában az épített világ környezeti szempontú vizsgálata áll. A környezet többféle módon értelmezhető az építészet kontextusában. Lehet az építészetet, az építészeti formát befolyásoló erő, mely egy épület kapcsán a konkrét környezetét jelenti, egy nagyobb táj vagy régió esetében éghajlati, geológiai, kulturális, társadalmi, történelmi adottságokat is magában foglal. Beszélhetünk az épület és közvetlen környezetének fizikai kapcsolatáról, melyen belső és külső közti átmeneti terek gazdag rendszerét, a természetes környezetbe illeszkedést, vagy kertészeti összefüggéseket szoktuk érteni. De ide tartozik a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ökológia kérdéskörei is, melyek az ember és általa az épített világ globális környezetre gyakorolt hatásait igyekszik felmérni és mérsékelni. A félév során három különböző módon közelítjük meg a környezetalakítás kérdéskörét, ez három különböző feldolgozásmódot is jelent. A tematikus előadások egy-egy fogalmat vagy egy kérdéskört összegző módon bemutató alkalmak (környezet, ökológia, transzparencia). Egy ország, vagy régió környezetépítésben elért eredményeinek bemutatására vállalkozik a második (Japán, Finnország, Svájc). A harmadik pedig esettanulmányokat jelent, ahol egy-egy alkotó, terv vagy megépült mű kerül részletes ismertetésre.

Az előadások háromszor negyvenöt percesek, a tárgy elvégzésével három kreditpont szerezhető.  A tárgy írásbeli vizsgával zárul, tesztkérdések és két esszé alkotja. A vizsga kiváltható egy félévközi feladat megoldásával.

körny big