Diplomatervezés 2017/18_2

Az elmúlt évek, évtizedek során számos megközelítés, értelmezés, elvárás fogalmazódott meg a diplomatervvel, mint feladattal kapcsolatban. Szeretném, ha ezeket a rutinos megközelítéseket magunk mögött hagyva közös kísérletezésbe kezdenénk. Meggyőződésem, hogy a diplomatervezés folyamatát az első gondolatok megformálásától a prezentációig, sőt azon túl is mint különleges élethelyzetet érdemes kezelni, benne nem a számonkérés, a bizonyítás, sokkal inkább az építészeti élmény lehetőségét kutatva. A diplomamunka azon túl, hogy összegzi és felmutatja a képzés során szerzett tudást egyben továbbtekintés is, a jövőre vonatkozó program, valaminek a kezdete és nem a vége. A tét tehát nagy, a siker záloga pedig a koncentrált jelenlét és az alkotói szabadság egymást kiegészítő erejében van. És persze egy jó kérdésfeltevésben, programban.

Tanszékünk ebben a szemeszterben két tervezési programot állít össze. Az egyik az “építőművészet” kategóriában értelmezhető, a másik a “szolidáris építészet” témakörébe sorolható. Azért döntöttünk e látszólag egymástól nagyon távoli két véglet mellett, mert meggyőződésünk, hogy a jövő építészete ebben a kettősségben fejlődik majd. A klasszikus mérnöki műveltségen alapuló, esztétikai értelemben is igényes épületek mellett egyre nagyobb súllyal jelentkezik a szociális feszültségeket oldó építészet, ami persze éppúgy nem nélkülözheti a fejlett technológiákat.

Mindkét program a tudás-tanulás-nevelés tág témaköréhez kapcsolódik. Az egyik a Magyar Tudományos Akadémia előtti/alatti tér beépítése egy olyan látogatóközpont számára, ahol a tudományos elit és a tudomány eredményeit felhasználó közönség egymásra találhat. Egy különleges tudásközpont megtervezése tehát a feladat. A másik program egy külső-józsefvárosi óvoda hátrányos helyzetű gyermekek számára. Ebben a környezetben a megszokott megoldások nem működnek, ezért a tervezés során a megszokottnál nagyobb szükség van kutatásra, újszerű működési modellek kigondolására. A két meghirdetett (és előkészített) program mellett lehetőség van egyéni téma kidolgozására is.

A diplomatervezésre 2018. január 15-ig lehet jelentkezni a megnevezett és kiválasztott építész konzulenseknél. Akik komplex tervüket nálunk készítették, azok felvétele automatikus. Akik más tanszékről kívánnak átjelentkezni hozzánk, azoktól portfólió bemutatását kérjük eddigi építészeti munkásságukról.

Tanszéki konzulensek
Karácsony Tamás, Major György, Szabó Levente, Fejérdy Péter, Klobusovszki Péter, Vannay Miklós, Kemes Balázs 

Meghívott külsős konzulensek
Radványi György, Hőnich Richárd, Zsuffa Zsolt, Tarnóczky Tamás, Fialovszky Tamás, Félix Zsolt, Lévai Tamás

Professzori konzultáció
Balázs Mihály

A “diplomatervezés” tárgy szervezési/tanulmányi kérdéseivel kapcsolatban Karner Anikó tud bővebb tájékoztatást adni.
karner.a@kozep.bme.hu

tematika (pdf)
diplomaszabályzat 2018 (pdf)

Budapest, 2017. december

Balázs Mihály DLA
egyetemi tanár
tanszékvezető