Budapesti Piarista Gimnázium – TDK szekció-kiírás

Építészeti víziók és téri beavatkozások a Budapesti Piarista Gimnázium épületében

Tudományos Diákköri Konferencia szekció-kiírás
BME Építészmérnöki Kar
Középülettervezési Tanszék
TDK 2019

2018-ban a Középülettervezési Tanszék kutatócsoportja (Balázs Mihály, Bedecs-Varga Éva, Benyovszky-Géczi Zsuzsanna, Karácsony Tamás, Somogyi Krisztina, Palicz Katalin) átfogó tanulmányt készített a Golda János építész által felújított gimnázium történeti épületének közösségi használatáról. Egy nagy múltú intézmény nagy múltú épületében, a városnak egy kitüntetett pontján történik az építészeti tervezéssel összekötött térhasználati kutatás, amelynek célja, hogy a meglévő épületen belül olyan lokális beavatkozásokra tegyen javaslatot, amely javítja az iskola hétköznapi használatát, előrevetíti és támogatja a pedagógusokban formálódó újítási szándékot és előkészíti a nagyobb volumenű, távlati építészeti beavatkozásokat. A kutatás kitér a megérkezés tereire, a találkozási pontokra, a tantermek helyzetére és különösen a közösségi- és közlekedőterek minőségére és ezeket együttesen mint „tanulási táj” fogalmat értelmezi. Az egyes téri helyzetekhez jellemző karaktereket kapcsol, megpróbálja meghatározni a helyek habitusát.
A TDK keretében a hallgatóknak lehetőséget kínálunk a kutatócsoport munkájába való bekapcsolódásra. Célunk a Piarista Gimnázium tanulóinak, az Építőművészeti Doktori Iskola hallgatóinak és témavezető tanárainak bevonásával a közösségi tervezés mint alkotói módszer gyakorlása, másképpen fogalmazva egy vertikális műterem/tervezői közösség létrehozása a konkrét feladat kapcsán. Főként olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az oktatás tereinek újszerű megfogalmazása iránt és akiket foglalkoztat a belső tér, akik kihívást látnak a színek, anyagok és fények építészeti alakításában. Az alkotói/kutatói folyamat kiemelt szakmai támogatója lesz maga a Piarista Gimnázium és Golda János piarista főépítész.
A kutatás rész-célja a TDK dolgozat keretében végzett építészeti-belsőépítészeti tervezés és ahhoz kapcsolódó, tudományos/művészeti igényességű szöveges-rajzos tanulmány elkészítése. Elsődleges tervezési feladat a gimnázium negyedik emeleti közösségi tereinek, pontosabban a tetőkertnek és a széles közlekedőtérnek az újragondolása, építészeti térelemekkel való tagolása, komfortosabbá tétele. Az erről való gondolkodás kiterjedhet a 2-3. emeleti közlekedőterekre is, amennyiben a bevezetőben említett téri helyzetek karaktereinek teljes-körű kifejtése a TDK dolgozat készítése során fontossá válik.

A Középülettervezési Tanszék által meghirdetett TDK-szekciókhoz a kapcsolattartás megkönnyítésére online jelentkezési listát hoztunk létre az érdeklődők számára (kérjük, itt – akár több érdekes téma megjelölésével is – jelentkezzetek mielőbb, kapcsolatfelvétel céljából, de személyesen keressétek a választott konzulenst is):
TDK KÖZÉP jelentkezés 2019

A “piarista” szekció plakátja

A “piarista” szekció kiírása