Bemutattuk a TT1_2018 füzetet


Június 21-én a Lechner Tudásközpontban a TT1 félévzáró prezentációján bemutattuk a hallgatói munkákat összefoglaló füzetet.

A TT1 tárgyat a 2017/18-as tanév tavaszi félévében a tanszéken folyó Komplex tervezés tárggyal összehangolva a könyvtárak és tervtárak tematikája köré szerveztük. Tervezési helyszínül a Lágymányosi Dohánygyár területét választottuk, ahol a Lechner Tudásközponttal együttműködve célunk az egykori M. kir. Dohánygyár (1908-12 Zobel Lajos) múltjának feltérképezése, jelenének aktív alakítása és lehetséges jövőjének megsejtése volt.

A félév során három, kis csoportban (2-3 fő) végzett feladat kapcsán az ipari örökség folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkoztunk. Munkánk fókuszában a helyzetfelismerés és a helyzetkihasználás állt, azaz a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek pontos és gondos kifejtését gyakoroltuk.

A félév célkitűzése volt, hogy a hallgatók közös munkájából olyan egységes tanulmánykötet szülessen, amely a kurzus során született tervekkel, rajzokkal és szövegekkel szubjektív, kaleidoszkóp-szerű képet rajzol a Dohánygyár múltjáról, jelenéről, jövőjéről.

a teljes kötet letölthető itt