Belső terek építészete

Belső terek építészete

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
tárgyfelelős és előadó: Major György DLA
a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
kreditpont értéke: 2
követelmény: félévközi jegy

a tárgy célja:

A tárgy egyik célja az építészeti tervezésben a belső terek alakításának fontosságát kiemelni és tudatosítani a használhatóságon túl az építészeti térképzés összetett dimenzióinak megismerését, felismerését és tudatos alkalmazását. Erre a tárgy keretében a pályázat és a vizsga tervezési feladata szolgál gyakorlási lehetőségül. A másik cél azoknak az eszközöknek a vizsgálata, használatuk módjának megismerése, amelyek a térképzés során rendelkezésünkre állnak. Valamint annak a tudatosítása, hogy minden építészeti tér valamely használat igényével készül, a használati módok ismeretének bővítése. Ezért az előadások részben elméleti, részben gyakorlati tematikát takarnak, egymást válva általánosabb elvi megfontolások konkrét példák bemutatásával, elemzésével. Tervezés elméleti ismeretek tervezési praktikum adataival párhuzamba állítva. A tanszéki oktatókon túl meghívott előadók, valamint a pályázati szponzorok bemutatkozása szélesítik a ismeretek körét.

előadások
A félév folyamán 13 előadásra kerül sor, keddenként 15:15-17:00 óráig a K 253. teremben. Az előadások rövid tematikáját lásd az ütemtervben. Az előadások vázlatát és képanyagát részben vagy egészében a tanszéki honlapra is feltesszük, az ajánlott irodalommal együtt.

pályázat
Kisebb valós feladat környezetalakításra, vagy bútorozásra, amelyet a hallgatók egyedül vagy 2 fős csapatban dolgozva készítenek el, és kiírókból, oktatókból és a pályázat szponzoraiból álló zsűri bírál el. A díjak a megszerezhető szponzori támogatás függvényében alakulnak, de minden érvényes pályázat megajánlott jegyet kap a félév végi vizsga tervezési jegyére. A díjazottak jeles (5), a többi beadott érvényes pályázatot az oktatók értékelése szerinti osztályzattal ajánljuk meg. A pályázatokat az eredményhirdetéskor az egyetemen, később a kiírók által szervezett helyen kiállítjuk.

a félév elfogatásának feltételei:
óralátogatás, sikeres vizsga. A vizsgára bocsájtás feltétele az előadásokon való 70%-os jelenlét.

vizsga
A tárgy elismerésének feltétele a sikeres, legalább elégséges(2) vizsga. A vizsga két részből áll: egy – három kérdésből álló – elméleti és egy kisebb tervezési feladatból. Az elméleti kérdéseket egyenként értékeljük az elméleti részjegy ezek átlaga – a sikeres vizsgához ennek elégségesnek kell lennie. A tervezési feladatot szintén részjeggyel értékeljük, ennek is elégséges szintűnek kell lennie az erdményes vizsgához. A két részjegy átlagából számított eredmény a féléves jegy. A kiszámított matematikai átlagot a magasabb számú óralátogatás illetve a pályázaton való részvétel fél jegy többlettel javítja. A vizsga elméleti részéhez semmilyen segédeszköz sem használható, a tervezési feladathoz bármely segédlet, jegyzet, rajzi eszköz használható, az idegenkezűséget kivéve. A vizsga időtartama 4 óra, ebből 1 óra az elméleti rész, 3 óra a tervezési feladat.

emlékeztető:

a vizsga – elfogadott félév esetén – 2 részből áll, 2 elméleti kérdés (60 perc), 1 kis tervezési feladat (180 perc), akinek 3-as vagy annál jobb megajánlott elméleti vagy gyakorlati részjegye van és javítani szeretne, annak van módja rá a vizsgán, akinek a megajánlott részjegy megfelelő, annak csak a másik részt kell a vizsgán teljesíteni, akinek mindkettő megvan és elfogadja, annak is be kell jelentkeznie az egyik vizsgaalkalomra, akinek elfogadott féléve van, de nincs 3-ra elegendő pontszáma, annak mindkét vizsgarészt teljesíteni.