Belső terek építészete, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Belső terek építészete, 2o2o/2021 ősz

Miért építünk?

Az építészeti tervek nyomán kialakuló üres tér célja valamely konkrét térhasználat lehetővé tétele, az ahhoz szükséges eszközök, tárgyak használhatóságát biztosítva, az ott folytatandó akciók, interakciók komfortjának megteremtése mellett.

A több évtizedes tárgyunk megújulásként, a tanszéki stúdiók gondolatköréhez kapcsolódóan, 3 nagy témakörre szervezetten tárjuk fel, hogy a fenti általános cél megvalósítása során egyes, az egyetemi tanulmányokban megszerzett részismeretek hogyan válnak téralakító eszközzé. Arra is választ keresünk, hogy a „rész-funkcionalitások” teljesítésén túl, és a használat tárgyi világával hogyan teremthető minél több használó számára jó minőségű emberi környezet, mindezt hogyan tehetjük meg a jelen ellentmondásos elvárásai, adottságai és globális–lokális alapkérdései között?

A stúdiótémák és az azokhoz kapcsolódó belső téri fogalmak:

Innovative public spaces: térhasználat és technológia egymásra hatása a jelen paradigmaváltásai között

Sustainable communities: az egyetemes tervezés határterületei /kulturális, szociális akadálymentesség, környezetkultúra vagy környezetpszichológia/

Recollective architecture: tér és tárgyalakítás időbeli rétegei, avagy mi van a neutrális és multifunkcionális tereken túl?

A félév során a kurzus hallgatói számára ötletpályázatot írunk ki, melynek témája egy új városi kulturális alközpont belsőépítészeti koncepciójának megfogalmazása Érd-Parkvárosban.

A tárgy keretében az előadások mellett épületlátogatásokat és kiskonferenciákat tervezünk, amelyeken a tematikánkhoz kapcsolódó diplomamunkákat, DLA-kutatásokat és a tanszékhez köthető projekteket mutatunk be

Tervezett külsős meghívott előadók, irodák:

minusplus

partizan architecture

Török Szabolcs Bence

Zoboki Gábor

 

A tárgy teljesítését a félév végi vizsgával történik, amely a kurzus résztvevői számára kiírt tervpályázaton való eredményes részvétellel kiváltható.

 

2020. május
Major György DLA
egyetemi docens, tárgyfelelős