Bsc diploma, 2020/2021 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

A Középülettervezési Tanszéken a tanszék által ajánlott és a diplomázó hallgató által definiált egyéni helyszínnel és programmal is lehet teljesíteni a tárgyat.

Ajánlott helyszín:

2020 őszén a BSc diploma tervezési helyszínéül a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) fenntartásában lévő Epreskertet választottuk, ahova a diplomafélév során a tanszék más kurzusainak hallgatóival együtt közösen fogunk dolgozni. A Budapest VI. kerületében a Bajza, a Szondi, a Kmety György és a Munkácsy Mihály utcák által határolt területen működnek a Festő-, Szobrász- és Látványtervező Tanszékek műtermei, ezen kívül, fém-, bronzöntő, kőfaragó, gipsz valamint üvegműhelyek is.

Itt nyílt a múlt században a Festészeti Mesteriskola Benczúr Gyula vezetésével, amelyet 1887-ben, öt évvel később Lotz Károly festőiskolája, valamint Stróbl Alajos szobrásziskolája követett. Az első épület 1884-ben épült fel Benczúr Gyula műteremházaként, melyet Lotz és Stróbl műtermei követtek. Ezek az épületek – kisebb-nagyobb átalakításokkal – még mindig állnak, jelenleg is műtermek. A többször átalakított, kibővített épületállomány jelentős megújításra szorul.

Egyéni program:

Saját helyszín és téma is választható a diplomatervezés tárgyául, ez esetben a választott konzulenssel kell azt előzetesen egyeztetni, és a regisztrációs hét végéig a tanszékvezetőnek és a tárgyfelelősnek jóváhagyásra benyújtani. Saját témaválasztás esetén a tervezési térképről és alapadatok beszerzéséről a hallgatónak kell gondoskodnia.

Jelentkezés menete:

Választható konzulensnek a tanszék valamennyi oktatója. Vegyétek fel személyesen a kapcsolatot az általatok választott konzulenssel mihamarabb – pozitív befogadó visszajelzés esetén a jelentkezés a NEPTUN-ban a tanszéki BSc-diplomatervezés tárgy felvételével történik.

2020. május
Vannay Miklós Ágoston DLA
adjunktus, tárgyfelelős